Velkommen til Agder Energi Nett.

Rivingen av gamle Lund trafo har startet

Agder Energi Nett har begynt å rive den gamle trafobygningen på Bjørndalssletta i Kristiansand.
Miljøaspektet ved rivingen er viktig. Et eksempel er at før selve rivingen begynte ble miljøfarlig maling/murpuss fjernet på stedet og deponert i henhold til strenge krav.

- Vårt samfunnsoppdrag er å levere strøm. Det gamle transformatorbygget er ikke lenger i bruk og vi kan ikke benytte det i driften av strømnettet. Vi ønsker derfor å rive bygningen da den kun representerer en vedlikeholdsutgift for oss, sier Sara Krogstadholm, seksjonsleder Virksomhetsstyring i Agder Energi Nett. 

Ikke verneverdi
Gamle Lund trafostasjon ble bygget i 1920 og var i drift frem til nye Lund trafostasjon ble bygget like ved siden av og som ble tatt i bruk i 2001.

Bygget ligger eksponert mot E18 og er et velkjent landemerke i byen. Rivingssaken har fått stor medieoppmerksomhet, og blant andre Fylkeskonservatoren og Riksantikvaren har vært engasjert i saken. Konklusjonen ble at bygget ikke har nasjonal verneverdi og Agder Energi Nett har fått rivingstillatelse. Tomten eies av Røsstad Eiendom.

Dårlig og dyrt
Bygget er i svært dårlig stand, det vil trolig koste minst 18 millioner kroner bare å restaurere det. I tillegg kommer årlige drifts- og vedlikeholdskostnader på rundt en halv million kroner.

- Dette er kostnader som nettleiekundene til sist ville måtte betalt – for et bygg som har svært begrensede bruksmuligheter både på grunn av nærheten til høyspentanlegget og på grunn av en lite hensiktsmessig rominndeling som ikke kan endres uten å ødelegge de bærende konstruksjonene i bygget, sier Krogstadholm.

Styrke strømforsyningen
For å styrke strømforsyningssikkerheten til Kristiansand by har Agder Energi Nett planer om å utvide nye Lund trafostasjon som ligger bak det gamle bygget.

- Rivingen av det gamle bygget passer godt inn i disse planene, avslutter Krogstadholm.

Publisert 19.06.2018