Velkommen til Agder Energi Nett.

Rivingen av gamle Lund trafo har startet

Agder Energi Nett har begynt å rive den gamle trafobygningen på Bjørndalssletta i Kristiansand.
Miljøaspektet ved rivingen er viktig. Et eksempel er at før selve rivingen begynte ble miljøfarlig maling/murpuss fjernet på stedet og deponert i henhold til strenge krav.

- Vårt samfunnsoppdrag er å levere strøm. Det gamle transformatorbygget er ikke lenger i bruk og vi kan ikke benytte det i driften av strømnettet. Vi ønsker derfor å rive bygningen da den kun representerer en vedlikeholdsutgift for oss, sier Sara Krogstadholm, seksjonsleder Virksomhetsstyring i Agder Energi Nett. 

Ikke verneverdi
Gamle Lund trafostasjon ble bygget i 1920 og var i drift frem til nye Lund trafostasjon ble bygget like ved siden av og som ble tatt i bruk i 2001.

Bygget ligger eksponert mot E18 og er et velkjent landemerke i byen. Rivingssaken har fått stor medieoppmerksomhet, og blant andre Fylkeskonservatoren og Riksantikvaren har vært engasjert i saken. Konklusjonen ble at bygget ikke har nasjonal verneverdi og Agder Energi Nett har fått rivingstillatelse. Tomten eies av Røsstad Eiendom.

Dårlig og dyrt
Bygget er i svært dårlig stand, det vil trolig koste minst 18 millioner kroner bare å restaurere det. I tillegg kommer årlige drifts- og vedlikeholdskostnader på rundt en halv million kroner.

- Dette er kostnader som nettleiekundene til sist ville måtte betalt – for et bygg som har svært begrensede bruksmuligheter både på grunn av nærheten til høyspentanlegget og på grunn av en lite hensiktsmessig rominndeling som ikke kan endres uten å ødelegge de bærende konstruksjonene i bygget, sier Krogstadholm.

Styrke strømforsyningen
For å styrke strømforsyningssikkerheten til Kristiansand by har Agder Energi Nett planer om å utvide nye Lund trafostasjon som ligger bak det gamle bygget.

- Rivingen av det gamle bygget passer godt inn i disse planene, avslutter Krogstadholm.

Publisert 19.06.2018

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.