Velkommen til Agder Energi Nett.

Rydding av busker og trær langs lavspentledninger

Har du strømledninger i hagen din? Da må du passe på at de har god avstand til vegetasjon.

For å sikre strømforsyningen er det viktig å sørge for at vegetasjon (trær, busker og hekker) ikke vokser for nært inntil våre strømledninger. I tillegg er det viktig å påse at vegetasjon ikke hindrer tilgang til anlegg som nettstasjoner og kabelskap.

Strømledninger på din eiendom
Lavspentledningene frakter strømmen helt inn til ditt hus. De fleste lavspentledningene er sorte og består av ledninger som er tvinnet sammen slik at de ser ut som en` ledning (bilde 1). Noen områder har en eldre type ledninger som vist på bilde 2. Uisolerte ledninger er farlige å berøre

Hva bør du gjøre selv?
I private hager er det fint at du selv holder vegetasjonen minst 0,5 -1. meter borte fra lavspentledningene (ledninger som frakter strømmen inn til ditt hus). Spesielt lurt er det at du selv kutter og steller prydbusker og frukttrær. Våre skogentreprenører vil kanskje ikke klippe/rydde like skånsomt som deg. Husk å holde god avstand til strømledningene, slik at det ikke er fare for å komme for nær med stiger eller annet utstyr.Isolerte ledninger

Bilde 1: Isolerte ledninger

 

Uisolerte ledninger
Hvis du har vegetasjon som er nærmere uisolerte ledninger (bilde 2) enn 0,5 meter på din eiendom, anbefaler vi at du venter til en av våre skogsentreprenører kommer og kutter bort vegetasjonen.

uisolerte ledninger

Bilde 2: Uisolerte ledninger

Planting av trær, hekker o.l.
Vi anbefaler alle som har strømlinjer på eiendommen sin å planlegge godt og tenke framover når trær, busker og hekker plantes. Master, kabelskap og andre anlegg må holdes fri for busker, trær og hekker. Trær og planter som kan vokse seg store med tiden, må plasseres slik at de ikke kommer i konflikt med våre strømledninger eller andre strømførende anlegg. 

Våre montører må komme lett til når de skal rette feil ved strømbrudd eller utføre vedlikehold på strømledninger, nettstasjoner (bilde 3) og strømskap. Dersom det plantes under våre strømlinjer og grunneiere selv ikke holder vegetasjonen lav nok må vi beskjære eller fjerne den helt.

Hvis du selv feller trær på egen eiendom, så husk at du er ansvarlig for at arbeidet utføres slik at det ikke kan være til skade for våre linjer og vurder din egen sikkerhet.

Avstandskrav mellom vegetasjon og lavspentledninger
Det er et krav at det alltid skal være minimum 0,5 meter mellom strømførende ledninger og vegetasjon. Der det er uisolerte ledninger skal det ryddes på en slik måte at det ikke er mulig å klatre i trærne og komme i kontakt med ledningene.

Våre entreprenører rydder vanligvis slik at vegetasjon er rundt 1-2,5 meter fra strømførende ledninger på sidene og at det i størst mulig grad ikke er vegetasjon under ledningene.

Planter som vokser rundt strømskap og nettstasjoner beskjæres tilsvarende. Klatreplanter som f.eks. eføy og klematis, kan vokse inn gjennom ventiler og åpninger, og blir derfor systematisk fjernet fra bygninger som tilhører Agder Energi Nett.

Rydding av vegetasjon rundt lavspentnettet er hjemlet i inngåtte avtaler og nettselskapets standard tilknytningsvilkår. Standard avtale for nettleie og tilknytning gir nettselskapet nødvendig adgang til eiendommer for drift og vedlikehold av strømlinjer, nettstasjoner, strømskap osv.

Agder Energi Nett bistår grunneiere med felling av trær hvis det er akutt fare for at trærne kan skade lavspentnettet.

Dersom grunneier ønsker å felle trær som ikke står i akutt fare for å skade strømnettet kan kunden ta direkte kontakt med godkjent skogsentreprenør som utfører trefelling og fakturerer kunden i henhold til avtale. Kostnadene vil variere med antall trær og lokale forhold, og vil ofte være fra kr. 3000,- og oppover. Trefellingen blir et anliggende mellom kunden og skogsentreprenøren.  Oversikt over våre skogsentreprenører som er tilknyttet Agder Energi Nett og som kan gi tilbud finner du her. Det er kun grunneier, eller en person med fullmakt fra grunneier, som kan bestille trefelling. Vedkommende må også være til stede ved trefellingen.

Før et tre skal felles kan det noen ganger være enklest å demontere luftledningen som går inn til huset. Arbeidet kan gjøres av alle godkjente el-installatører. Ta kontakt med en el-installatør for å få tilbud på demontering og montering av ledningen.

Ta gjerne kontakt med oss for eventuelle spørsmål på telefon 38607272.

Rydding av hogstavfall
Det er grunneier som eier greiner, kvist og virke. Våre skogentreprenører vil derfor rutinemessig legge dette igjen på eiendommen. Noen av våre skogentreprenører tilbyr bortkjøring mot betaling. Utførelse av oppdrag og betaling er da et anliggende mellom deg som kunde og dette skogentreprenøren.

Varsling
Vi forsøker å varsle før vi utfører arbeid i din private hage. Er du ikke til stede, utfører vi kun nødvendig arbeid med kvisting.

Kabelskap

Kabelskap

 

Publisert 29.03.2021

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her