Velkommen til Agder Energi Nett.

Samarbeider om vern av hubroen

Antallet hubroer har gradvis gått ned. På initiativ fra fylkesmennene på Agder ble det tidlig i 2011 etablert ei arbeidsgruppe til å følge opp Miljødirektoratets «Handlingsplan for hubro» av 2009. Ved forrige samling samlet arbeidsgruppen seg på Stoa for å gjennomgå hvor tiltak skal gjøres i 2017.

På prosjektmøte var representant fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Statens Naturoppsyn, Ornitologisk forening, Sira-Kvina og AE Nett samlet for å iverksette videre tiltak som verner om hubroen på Agder. Møtet inneholdt godkjennelse av områdene hvor master skal isoleres i 2017 for å unngå at hubro danner strømbaner mellom faser eller fase til jord. For 2017 har Agder Energi Nett kr 650 000,- statlige midler, som er nok til å gjennomføre tiltak på ca 78 master på Agder.

Sikrer stolpekonstruksjoner
I tillegg til å godkjenne områder, ble det også tatt en gjennomgang av hvilke tiltak som er blitt gjort siden prosjektgruppen ble etablert i 2011. Tiltakene har bestått av å isolere og redusere faren for elektrokusjon i stolpekonstruksjoner i prioriterte områder. Stolpekonstruksjoner som er naturlige "jaktmaster" innenfor 2 km fra kjente hubrolokaliteter sikres.
Her er det bilde av en mast med monterte sittepinner og piggmatte.
 
Hvilke konkrete tiltak er gjort? 
Siden 2012 har AE Nett bidratt med flere tiltak for å verne om hubroen. Til sammen har AE Nett isolert og lagt deksel på piggisolatorer og midtfaser på hele 230 master i 11 kjente områder hvor det befinner seg hubroer. Det er også satt opp 14 sittepinner på mastene, slik at hubroen fortrinnsvis heller setter seg der. Arbeidet som er gjort frem til nå tilsvarer tiltak på ca 37 km 22 kV høyspent distribusjonsnett.
 Her er det bilde av isoleringen som er blitt utført, i tillegg til en piggmatte.
 
Danner felles forståelse
Samarbeidet i prosjektgruppen har dannet en felles forståelse blant prosjektets deltakere om både elnettet og farer forbundet med strømførende ledninger i utsatte stolper.
- AE Nett er hovedsakelig med for å utføre tiltak, men det har også medført mulighet for å lære bort hva som er farlige stolper, og hvor hubroen eventuelt kan få strøm i seg, sier Rolf Erlend Grundt som sammen med Arne Gliddi er Agder Energi Netts representanter i prosjektgruppen.
- Ved å koble sammen Agder Energi Netts digitaliserte ledningstraseer mot Fylkesmannens registrerte hubrolokasjoner får vi en oversikt over mulige konfliktområder, både når vi skal isolere transformatorer og i vårt videre arbeid når vi skal bygge nye eller oppgradere linjenett, legger Rolf Erlend til.

 

Publisert 13.06.2017