Velkommen til Agder Energi Nett.

Samarbeider om vern av hubroen

Antallet hubroer har gradvis gått ned. På initiativ fra fylkesmennene på Agder ble det tidlig i 2011 etablert ei arbeidsgruppe til å følge opp Miljødirektoratets «Handlingsplan for hubro» av 2009. Ved forrige samling samlet arbeidsgruppen seg på Stoa for å gjennomgå hvor tiltak skal gjøres i 2017.

På prosjektmøte var representant fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Statens Naturoppsyn, Ornitologisk forening, Sira-Kvina og AE Nett samlet for å iverksette videre tiltak som verner om hubroen på Agder. Møtet inneholdt godkjennelse av områdene hvor master skal isoleres i 2017 for å unngå at hubro danner strømbaner mellom faser eller fase til jord. For 2017 har Agder Energi Nett kr 650 000,- statlige midler, som er nok til å gjennomføre tiltak på ca 78 master på Agder.

Sikrer stolpekonstruksjoner
I tillegg til å godkjenne områder, ble det også tatt en gjennomgang av hvilke tiltak som er blitt gjort siden prosjektgruppen ble etablert i 2011. Tiltakene har bestått av å isolere og redusere faren for elektrokusjon i stolpekonstruksjoner i prioriterte områder. Stolpekonstruksjoner som er naturlige "jaktmaster" innenfor 2 km fra kjente hubrolokaliteter sikres.
Her er det bilde av en mast med monterte sittepinner og piggmatte.
 
Hvilke konkrete tiltak er gjort? 
Siden 2012 har AE Nett bidratt med flere tiltak for å verne om hubroen. Til sammen har AE Nett isolert og lagt deksel på piggisolatorer og midtfaser på hele 230 master i 11 kjente områder hvor det befinner seg hubroer. Det er også satt opp 14 sittepinner på mastene, slik at hubroen fortrinnsvis heller setter seg der. Arbeidet som er gjort frem til nå tilsvarer tiltak på ca 37 km 22 kV høyspent distribusjonsnett.
 Her er det bilde av isoleringen som er blitt utført, i tillegg til en piggmatte.
 
Danner felles forståelse
Samarbeidet i prosjektgruppen har dannet en felles forståelse blant prosjektets deltakere om både elnettet og farer forbundet med strømførende ledninger i utsatte stolper.
- AE Nett er hovedsakelig med for å utføre tiltak, men det har også medført mulighet for å lære bort hva som er farlige stolper, og hvor hubroen eventuelt kan få strøm i seg, sier Rolf Erlend Grundt som sammen med Arne Gliddi er Agder Energi Netts representanter i prosjektgruppen.
- Ved å koble sammen Agder Energi Netts digitaliserte ledningstraseer mot Fylkesmannens registrerte hubrolokasjoner får vi en oversikt over mulige konfliktområder, både når vi skal isolere transformatorer og i vårt videre arbeid når vi skal bygge nye eller oppgradere linjenett, legger Rolf Erlend til.

 

Publisert 13.06.2017

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her