Velkommen til Agder Energi Nett.

Sikker strømmåler

Energibransjen reagerer sterkt på innslaget i NRK Dagsrevyen tirsdag 14.februar om de nye strømmålerne. Feil fremstilling av hva slags informasjon som kan deles til hvem skaper unødvendig bekymring. Her er noen avklaringer.

Direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet sier følgende i innslaget:
"Kommersielle aktører kommer til å koble seg på (måleren), og de kommer til å selge ulike tjenester (…), og da gir man også fra seg informasjon om hvordan man lever livet sitt." "Folk er nødt til å være på vakt, de er nødt til å være veldig klare på hva de skal si ja eller nei til, og ikke minst må selskapene være flinke til å informere folk om hva det innebærer å inngå en avtale."

Kunden må selv gi fullmakt
Energibransjen påpeker at ingen utenforstående har tilgang til data fra de nye strømmålerne, med mindre kunden selv gir fullmakt til det. Nettselskapene bruker informasjonen kun til å gi kunden riktig faktura, i tillegg til drift og vedlikehold av strømnettet. All informasjon sendes kryptert ut av målerne. Det er også viktig å påpeke at nettselskapene er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og datasikkerhet. 

Teknologi og lover setter en stopper
Informasjonen nettselskapene får fra de nye strømmålerne sier ikke noe om hva slags apparater eller teknologi strømmen i en husholdning er brukt til. Den eneste informasjonen nettselskapene sitter igjen med er bare hvor mye strøm som er brukt og tid denne strømmen er brukt. Nettselskapene har verken lov eller teknologi til å registrere forbruk på et slikt detaljnivå at det forteller hva strømmen brukes til.

Under ofte stilte spørsmål på vår nettside, kan du blant annet lese mer om hvordan personvernet ivaretas: http://www.aenett.no/sporsmal-og-svar/

Her kan du lese artikkel fra NRK om at Energi Norge mener at Datatilsynet sprer unødvendig frykt.

Publisert 15.02.2017