Velkommen til Agder Energi Nett.

Sikker strømmåler

Energibransjen reagerer sterkt på innslaget i NRK Dagsrevyen tirsdag 14.februar om de nye strømmålerne. Feil fremstilling av hva slags informasjon som kan deles til hvem skaper unødvendig bekymring. Her er noen avklaringer.

Direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet sier følgende i innslaget:
"Kommersielle aktører kommer til å koble seg på (måleren), og de kommer til å selge ulike tjenester (…), og da gir man også fra seg informasjon om hvordan man lever livet sitt." "Folk er nødt til å være på vakt, de er nødt til å være veldig klare på hva de skal si ja eller nei til, og ikke minst må selskapene være flinke til å informere folk om hva det innebærer å inngå en avtale."

Kunden må selv gi fullmakt
Energibransjen påpeker at ingen utenforstående har tilgang til data fra de nye strømmålerne, med mindre kunden selv gir fullmakt til det. Nettselskapene bruker informasjonen kun til å gi kunden riktig faktura, i tillegg til drift og vedlikehold av strømnettet. All informasjon sendes kryptert ut av målerne. Det er også viktig å påpeke at nettselskapene er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og datasikkerhet. 

Teknologi og lover setter en stopper
Informasjonen nettselskapene får fra de nye strømmålerne sier ikke noe om hva slags apparater eller teknologi strømmen i en husholdning er brukt til. Den eneste informasjonen nettselskapene sitter igjen med er bare hvor mye strøm som er brukt og tid denne strømmen er brukt. Nettselskapene har verken lov eller teknologi til å registrere forbruk på et slikt detaljnivå at det forteller hva strømmen brukes til.

Under ofte stilte spørsmål på vår nettside, kan du blant annet lese mer om hvordan personvernet ivaretas: http://www.aenett.no/sporsmal-og-svar/

Her kan du lese artikkel fra NRK om at Energi Norge mener at Datatilsynet sprer unødvendig frykt.

Publisert 15.02.2017

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her