Velkommen til Agder Energi Nett.

Sikrere betjening av nettet

Etter at nye sikkerhetskrav ble innført, er rundt 900 nettanlegg i Agder bygget om. Det har gitt tryggere arbeidsforhold for montørene ved vedlikehold og feilretting.
Lavspentsikringen her på Hagen er flyttet ned på bakkenivå, forklarer driftsingeniør Terje Thorbjørnsen i Agder Energi Nett. Transformatoren sitter fortsatt oppe i masta, men betjenes fra bakken.

I 2006 kom nye forskrifter for arbeid på trafostasjoner i master. Endringen innebærer at det ikke lenger er tillatt med betjeningsplattformer knyttet til trafoer i toppen av mastene. Enten måtte plattformen fjernes og betjeningen skje fra bakken, eller hele transformatoren måtte flyttes ned på bakken. Sikkerhetskravet gjaldt nye anlegg, men forskriften fikk også tilbakevirkende kraft. Dermed måtte hele Nett-Norge bygge om sine masteanlegg innen ti år. 

Fremtidsrettet
Agder Energi Nett har nylig meldt inn til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap at jobben er gjort innen fristen ved årsskiftet. Total prislapp er rundt 300 millioner kroner.

- Forskriftsendringen og ombyggingene er fornuftig ut fra et HMS-perspektiv. Vi har vurdert hvordan vi kunne benytte anledningen til å fornye våre anlegg på en fremtidsrettet måte, sier Jon Eilif Trohjell, seksjonsleder Nettdrift i Agder Energi Nett.     

- Den beste løsningen har utvilsomt vært å flytte trafoen ned på bakken i en nettkiosk, men det er også dyrest. Derfor har vi i noen tilfelle valgt å beholde masteløsningen, men med betjening fra bakken med stenger, sier Trohjell. 

Anleggets alder, antall kunder i lavspentkretsen og forventet utvikling på kundesiden har spilt inn i vurderingen av hvilken løsning som er valgt. Grovt regnet er en tredjedel av anleggene beholdt i mastene. Resten er flyttet ned i en nettkiosk. 

Mer robust
- I og med at programmet har medført utskifting av en del eldre anlegg, er det ikke tvil om at vi også har fått et mer robust nett. Det kommer både oss og kundene til gode, sier Trohjell.

Ved de fleste ombyggingene er transformatoren som her
på Tutlamoen i Kristiansand flyttet ned på bakken. Høyspent strøm føres i
kabelen til høyre ned i bakken og inn i nettstasjonen der sikringene ligger.
Deretter går strømmen opp i masta til venstre. Døren er for anledningen åpnet
inn til høyspentdelen.  Lavspentdelen ligger på baksiden av
nettstasjonen

I en del tilfelle, som her på Skråstad, er transformatoren beholdt oppe i masta, men betjenes fra bakken.

 

 

Publisert 12.02.2016

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her