Velkommen til Agder Energi Nett.

Sjekker strømnettet

I juli og august tar Agder Energi Nett i bruk helikopter for å inspisere store deler av høyspentlinjene i Agder-fylkene.
Helikopterbefaring er en enkel og rask måte å befare linjenettet på.

Agder Energi Nett er pålagt av myndighetene å inspisere alle høyspentlinjene minst en gang hvert år. Inspeksjonene gjennomføres både ved at mannskaper går langs linjenettet og fra helikopter.   Bruk av helikopter er mer effektivt, raskere og prismessig rimeligere enn å sjekke til fots.

Helikopterbefaringene blir gjennomført i ukene 29-34. Flyvningene vil foregå i lav høyde over høyspentlinjene og vil kunne medføre noe ekstra støy en kort periode. Flyverne er meget erfarne og gjør hele tiden vurderinger av eventuelle områder hvor det ikke bør flys.

Helikopterbefaring er blant annet avhengig av værforholdene. Det kan derfor ikke oppgis tidspunkt for når befaringene skal gjennomføres over spesielle geografiske områder.

Det er Fonnafly som har fått oppdraget med å gjennomføre helikopterbefaringene for Agder Energi Nett.

Publisert 03.07.2015