Velkommen til Agder Energi Nett.

Sjøkabel styrker forsyningen til Hidra

Agder Energi Nett skal legge en undersjøisk høyspentkabel til øya Hidra utenfor Flekkefjord.
Arild Tesaker, senioringeniør i Distribusjonsnett i Agder Energi Nett, er prosjektleder for Hidrakabelen.

I dag går strømmen i et luftspenn over Hidrasund.
- Kabelen vil bidra til å øke leveringspåliteligheten til øya som har rundt 530 innbyggere. I tillegg vil den forenkle drift og vedlikehold av dagens anlegg, sier Torhild Fjermedal, seksjonsleder Nettutbygging i Agder Energi Nett.

Tar hensyn til torsken
Planleggingen er ferdig og entreprenørarbeidene skal nå konkurranseutsettes. På grunn av gytesesongen for torsk fra februar til april, starter utearbeidet først i mai/juni. Prosjektet skal ferdigstilles høsten 2018.

Må beskyttes
Kabeltraseen har maksimal dybde ned mot 100 meter.
- Utfordringen blir å få lagt kabelen slik at den følger bunnen og ligger mest muligbeskyttet. Overgangen mellom sjø og land er også krevende. Vi må beskytte best mulig mot mekaniske påkjenninger, og legger kabelen i plastrør nær land. I tillegg graver vi røret ned i vannkanten, forteller Arild Tesaker, senioringeniør i Agder Energi Nett og  prosjektleder.

Fakta:
Agder Energi Nett skal legge 22 kilovolt sjøkabel fra Kvellandstrand (ved ferjekaia) på landsiden til Kråkenes på Hidra.
Total lengde: 1 380 meter
Ferdig høsten 2018

 

Publisert 26.03.2018

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her