Velkommen til Agder Energi Nett.
Meld feil på 38607272.
Gå til Min side

Sjøkabel styrker forsyningen til Hidra

Agder Energi Nett skal legge en undersjøisk høyspentkabel til øya Hidra utenfor Flekkefjord.
Arild Tesaker, senioringeniør i Distribusjonsnett i Agder Energi Nett, er prosjektleder for Hidrakabelen.

I dag går strømmen i et luftspenn over Hidrasund.
- Kabelen vil bidra til å øke leveringspåliteligheten til øya som har rundt 530 innbyggere. I tillegg vil den forenkle drift og vedlikehold av dagens anlegg, sier Torhild Fjermedal, seksjonsleder Nettutbygging i Agder Energi Nett.

Tar hensyn til torsken
Planleggingen er ferdig og entreprenørarbeidene skal nå konkurranseutsettes. På grunn av gytesesongen for torsk fra februar til april, starter utearbeidet først i mai/juni. Prosjektet skal ferdigstilles høsten 2018.

Må beskyttes
Kabeltraseen har maksimal dybde ned mot 100 meter.
- Utfordringen blir å få lagt kabelen slik at den følger bunnen og ligger mest muligbeskyttet. Overgangen mellom sjø og land er også krevende. Vi må beskytte best mulig mot mekaniske påkjenninger, og legger kabelen i plastrør nær land. I tillegg graver vi røret ned i vannkanten, forteller Arild Tesaker, senioringeniør i Agder Energi Nett og  prosjektleder.

Fakta:
Agder Energi Nett skal legge 22 kilovolt sjøkabel fra Kvellandstrand (ved ferjekaia) på landsiden til Kråkenes på Hidra.
Total lengde: 1 380 meter
Ferdig høsten 2018

 

Publisert 26.03.2018