Velkommen til Agder Energi Nett.

Sjøkabel styrker forsyningen til Hidra

Agder Energi Nett skal legge en undersjøisk høyspentkabel til øya Hidra utenfor Flekkefjord.
Arild Tesaker, senioringeniør i Distribusjonsnett i Agder Energi Nett, er prosjektleder for Hidrakabelen.

I dag går strømmen i et luftspenn over Hidrasund.
- Kabelen vil bidra til å øke leveringspåliteligheten til øya som har rundt 530 innbyggere. I tillegg vil den forenkle drift og vedlikehold av dagens anlegg, sier Torhild Fjermedal, seksjonsleder Nettutbygging i Agder Energi Nett.

Tar hensyn til torsken
Planleggingen er ferdig og entreprenørarbeidene skal nå konkurranseutsettes. På grunn av gytesesongen for torsk fra februar til april, starter utearbeidet først i mai/juni. Prosjektet skal ferdigstilles høsten 2018.

Må beskyttes
Kabeltraseen har maksimal dybde ned mot 100 meter.
- Utfordringen blir å få lagt kabelen slik at den følger bunnen og ligger mest muligbeskyttet. Overgangen mellom sjø og land er også krevende. Vi må beskytte best mulig mot mekaniske påkjenninger, og legger kabelen i plastrør nær land. I tillegg graver vi røret ned i vannkanten, forteller Arild Tesaker, senioringeniør i Agder Energi Nett og  prosjektleder.

Fakta:
Agder Energi Nett skal legge 22 kilovolt sjøkabel fra Kvellandstrand (ved ferjekaia) på landsiden til Kråkenes på Hidra.
Total lengde: 1 380 meter
Ferdig høsten 2018

 

Publisert 26.03.2018