Velkommen til Agder Energi Nett.

Slik følger du med på strømforbruket

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig.

Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Min side kan du følge med på strømforbruket fra time til time, pr dag, uke, måned eller år. Logg deg inn med MinID eller bankID, og få tilgang til både forbrukshistorikk og fakturaer. Oversikten pr uke på Min side viser når på døgnet du bruker mest strøm, og kan være et viktig hjelpemiddel til å forstå  strømforbruket ditt.

Det er viktig å forstå at strømforbruket påvirkes av en rekke faktorer. Du kan for eksempel forvente at type bolig og størrelsen på boligen spiller en stor rolle, og at en enebolig bruker mer strøm enn en blokkleilighet. Temperaturforskjeller vil også gjenspeiles i forbruket.

I tillegg spiller antall beboere i husstanden inn, alderen på boligen, kvaliteten på isolasjon og hva slags type oppvarming du benytter deg av. Husstander med elektrisk oppvarming vil for eksempel bruke mer strøm enn husstander med vannbåren varme eller sentralfyring. I en enebolig vil 50 - 60 prosent av strømforbruket være knyttet til oppvarming. Når temperaturen ute går ned, må varmeovner jobbe hardere for å holde ønsket innetemperatur. Forbruket går da opp selv om innetemperaturen er lik. Kun en grad forskjell i innetemperatur kan utgjøre en forskjell i totalt forbruk.

Strømforbruket varierer gjennom døgnet, men de fleste har et jevnt forbruk i bunn som går til oppvarming, varmtvannstank etc. Strømprisene varierer også gjennom døgnet, og bruker du mye strøm i de timene på døgnet der strømprisen er høy, vil dette påvirke strømregningen din.

Den nye nettleiemodellen har gjort det mer lønnsomt å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet. Økt samtidig forbruk gir store belastninger i strømnettet, og vil derfor bli dyrere enn et lavere jevnt forbruk.

Forbruksoversikten på Min side viser når på døgnet du bruker mest strøm, og kan være et viktig hjelpemiddel til å jevne ut strømforbruket. Logg inn her.
Publisert 20.01.2023

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her