Velkommen til Agder Energi Nett.

Smart strøm-prosjektet godt i rute

Ferske tall fra NVE viser at over halvparten av landets strømkunder har fått installert ny, automatisk måler. Agder Energi Nett ligger enda bedre an i løypa, over 70 prosent av selskapets kunder har fått nye målere.

Vi er godt fornøyd med fremdriften i prosjektet. Nå i begynnelsen av desember har vi installert over 140.000 nye strømmålere hos kundene på Agder. Det betyr at utrullingen er over 70 prosent ferdig, sier Per-Oddvar Osland, leder av AMS-programmet i Agder Energi Nett.

Fornøyde kunder
Energi Norge skriver på sine nettsider at kundene som har fått installert ny måler er godt fornøyde med informasjonen og prosessen rundt målerbyttet. Dette ifølge Kantar TNS' energibarometer for tredje kvartal. Undersøkelsen viser en tilfredshetsskår på 78 av 100 poeng. Kundene er dessuten mer positive til den nye måleren etter at de har fått den i hus, enn de var på forhånd. 

Også kundene på Agder er positive etter å ha fått ny strømmåler.

- Ja, vi har gjennomført undersøkelser blant våre kunder, som i stor grad er fornøyde med montasjen og gir score 5,66 av 6! Over 4.000 kunder har svart, og de aller fleste svarer "Bra" eller "Veldig bra". Dette er hyggelig å ta med seg videre, sier Osland.

På nettsiden nymåler.no finner du mer informasjon om de nye strømmålerne.

Publisert 13.12.2017

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.