Velkommen til Agder Energi Nett.

Smart strøm-prosjektet godt i rute

Ferske tall fra NVE viser at over halvparten av landets strømkunder har fått installert ny, automatisk måler. Agder Energi Nett ligger enda bedre an i løypa, over 70 prosent av selskapets kunder har fått nye målere.

Vi er godt fornøyd med fremdriften i prosjektet. Nå i begynnelsen av desember har vi installert over 140.000 nye strømmålere hos kundene på Agder. Det betyr at utrullingen er over 70 prosent ferdig, sier Per-Oddvar Osland, leder av AMS-programmet i Agder Energi Nett.

Fornøyde kunder
Energi Norge skriver på sine nettsider at kundene som har fått installert ny måler er godt fornøyde med informasjonen og prosessen rundt målerbyttet. Dette ifølge Kantar TNS' energibarometer for tredje kvartal. Undersøkelsen viser en tilfredshetsskår på 78 av 100 poeng. Kundene er dessuten mer positive til den nye måleren etter at de har fått den i hus, enn de var på forhånd. 

Også kundene på Agder er positive etter å ha fått ny strømmåler.

- Ja, vi har gjennomført undersøkelser blant våre kunder, som i stor grad er fornøyde med montasjen og gir score 5,66 av 6! Over 4.000 kunder har svart, og de aller fleste svarer "Bra" eller "Veldig bra". Dette er hyggelig å ta med seg videre, sier Osland.

På nettsiden nymåler.no finner du mer informasjon om de nye strømmålerne.

Publisert 13.12.2017