Velkommen til Agder Energi Nett.

Smart strømbruk

Det er dyrt å bygge motorvei for å ta unna rushtrafikken. Det samme gjelder for strømnettet

Hvordan den nye nettleiestrukturen blir og når den innføres blir avklart etter høringen. Strukturen i nettleien skal bidra til en effektiv utnyttelse av nettkapasiteten og at nettselskapene ikke investerer mer i økt nettkapasitet enn nødvendig.

På veien mot et fornybart og fullelektrisk samfunn får vi behov for å overføre enda mer strøm til bygd og by enn i dag. Denne strømmen må leveres uten at vi overbelaster strømnettet. I dag bruker vi stadig mer strøm samtidig, både om morgenen og om ettermiddagen. Vi kan enten bruke milliarder av kroner på å forsterke nettet, eller vi kan være smarte og flytte litt på noe av forbruket.

I forkant av høringen til NVE, har Agder Energi Nett i samarbeid med Troms Kraft, Skagerak Energi og Glitre Energi laget en kort informasjonsfilm som belyser noen av utfordringene i strømnettet. Filmen vil også blir brukt av EnergiNorge som en del av kommunikasjonen rundt de fremtidige endringene i nettleiestrukturen.

Budskapet er klart: Klarer vi å flytte litt av forbruket bort fra rushtiden i strømnettet, blir det billigere for deg og meg. Det er dyrt å bygge motorvei bare for å ta unna et par timer med rushtrafikk. Det samme gjelder for strømnettet. Vi trenger ikke en firefelts strømvei helt til døra når vi i stedet kan fordele trafikken litt bedre med ny teknologi og smartere strømbruk.

Spørsmål og svar om ny prismodell for nettleien
Det er dyrt å bygge firefelts motorvei kun for å ta unna et par timer med rushtrafikk. Det samme gjelder for strømnettet. Her kan du lære mer om hvorfor smart strømbruk lønner seg – for alle:

Spørsmål og svar

 

Publisert 22.10.2019