Velkommen til Agder Energi Nett.

Smart strømbruk

Det er dyrt å bygge motorvei for å ta unna rushtrafikken. Det samme gjelder for strømnettet

Hvordan den nye nettleiestrukturen blir og når den innføres blir avklart etter høringen. Strukturen i nettleien skal bidra til en effektiv utnyttelse av nettkapasiteten og at nettselskapene ikke investerer mer i økt nettkapasitet enn nødvendig.

På veien mot et fornybart og fullelektrisk samfunn får vi behov for å overføre enda mer strøm til bygd og by enn i dag. Denne strømmen må leveres uten at vi overbelaster strømnettet. I dag bruker vi stadig mer strøm samtidig, både om morgenen og om ettermiddagen. Vi kan enten bruke milliarder av kroner på å forsterke nettet, eller vi kan være smarte og flytte litt på noe av forbruket.

I forkant av høringen til NVE, har Agder Energi Nett i samarbeid med Troms Kraft, Skagerak Energi og Glitre Energi laget en kort informasjonsfilm som belyser noen av utfordringene i strømnettet. Filmen vil også blir brukt av EnergiNorge som en del av kommunikasjonen rundt de fremtidige endringene i nettleiestrukturen.

Budskapet er klart: Klarer vi å flytte litt av forbruket bort fra rushtiden i strømnettet, blir det billigere for deg og meg. Det er dyrt å bygge motorvei bare for å ta unna et par timer med rushtrafikk. Det samme gjelder for strømnettet. Vi trenger ikke en firefelts strømvei helt til døra når vi i stedet kan fordele trafikken litt bedre med ny teknologi og smartere strømbruk.

Spørsmål og svar om ny prismodell for nettleien
Det er dyrt å bygge firefelts motorvei kun for å ta unna et par timer med rushtrafikk. Det samme gjelder for strømnettet. Her kan du lære mer om hvorfor smart strømbruk lønner seg – for alle:

Spørsmål og svar

 

Publisert 22.10.2019

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.