Velkommen til Agder Energi Nett.

Smell med høyt sikkerhetsfokus

Sikkerheten stod i høysetet da 50kV-linja på Fiskåtangen i Kristiansand ble skjøtet ved hjelp av såkalte sprengskjøter torsdag formiddag.
Bjørn Fredrik Dahl t.v. går nøye gjennom Sikker Jobb Analysen i forkant av oppdraget. Espen Stubstad, Arvid Nymoen og Daniel Kvanvik følger oppmerksomt med.

- Dette er en smal sak, det er ikke noe spesielt med denne jobben bortsett fra all oppmerksomheten, sier Bjørn Fredrik Dahl, montør i Otera Infra. 

Han var ansvarlig for skjøtingen og  er sertifisert for denne type arbeidsoperasjoner. Bjørn Fredrik jobber til vanlig i Flekkefjord, men tok turen til Kristiansand for å sørge for at alt gikk etter boka i forbindelse med sprengningen. Sikker Jobb Analyse var en selvfølge og håndteringen av sprengstoffet ble gjort etter forskriftene. Alt av verneutstyr var selvsagt tatt i bruk, vaktmannskaper ble satt ut på stiene i området og sprengningen ble varslet med sirene. 

Håkon Skavikmo, avdelingsleder vedlikehold midt i Agder Energi Nett, er nøye på at sikkerhetsrutinene blir fulgt når montørene utfører oppdrag for nettselskapet. 

- Det er veldig viktig at montørene går nøye gjennom Sikker Jobb Analysen (SJA). Jeg er opptatt av at de skriver minst en SJA hver eneste dag. Det holder ikke å skrive en i begynnelsen av uken og la det være med det. Hvis det skulle skje noe er det viktig for den enkelte at det er dokumentert at prosedyrene er fulgt, både overfor arbeidstilsyn, politi og forsikringsselskap, sier han. 

Informasjon i forkant
Arbeidsoperasjonen var del av ordinært vedlikehold av linja, og er en vanlig måte å skjøte linjer av denne dimensjonen på. Det som var spesielt var at arbeidsmetoden vanligvis benyttes i områder som ikke er så tett befolket som Fiskåtangen i Kristiansand. 

Den siste tiden har det vært et par uforklarlige, høye smell i Kristiansands-området, som resulterte i både politiutrykning og mediomtale. 

Agder Energi Nett ønsket derfor å informere bredt om at det ville bli to kraftige smell i forbindelse med arbeidet på denne linja. I tillegg til avisannonsering ble politiet, NRK Sørlandet, Fædrelandsvennen, kommunen og fylkesmannens beredskapssjef kontaktet. De nærmeste naboene ble også informert. 

Å ja, for de som måtte lure: Det smalt godt da Bjørn Fredrik fyrte av sprengstoffet!

 

 

 

 

 

 

 
Arvid Nymoen gjør seg klar til å gjøre jobben i masta til
venstre oppe i skauen.


Håkon Skavikmo, avdelingsleder vedlikehold midt i Agder
Energi Nett, blir intervjuet av Tor Saltrøe, journalist i NRK Sørlandet. Linja
går inn til Elkem Fiskå i bakgrunnen.


Daniel Kvanvik t.v. og Arvid Nymoen løsner linja fra stolpen før den fires ned
på bakken.

 Når først linja ligger på bakken byttes isolatorene ut med nye.

Bjørn Fredrik Dahl t.v. finner frem sprengstoffet mens Daniel Kvanvik følger med.

Bjørn Fredrik Dahl t.v. finner frem sprengstoffet mens Daniel Kvanvik følger med.  

 - Dette ser bra ut, sier Bjørn Fredrik Dahl fornøyd når han
inspiserer det ferdige resultatet og blir intervjuet av NRK. Espen Stubstad er
også fornøyd med jobben som er gjort.

 

 

 

Publisert 03.11.2015