Velkommen til Agder Energi Nett.

Solcelleanlegg utfordrer strømnettet

Aldri før har interessen for solcelleanlegg vært så stor. Fra nyttår og frem til 1. mai i år er antall plusskunder økt med nærmere 30 prosent på Agder.

Det er nå nærmere 2500 plusskunder på Agder, og antallet forventes å stige kraftig i tiden fremover. Høye strømpriser gjør at produksjon av solenergi er en stadig gunstigere investering for bolig- og industrikunder tilknyttet lavspent nett. Glitre Nett har, som de fleste andre nettselskap i landet, merket en stor økning i henvendelser om tilknytning av nye solcelleanlegg.

Dagens lavspentnett er bygget for at alle kunder skal ha riktig spenning hele året, både når kundene bruker mye strøm om vinteren og lite om sommeren.  Om vinteren trekker boliger gjennomsnittlig 7 kW effekt fra nettet. Dette er fordi vi bruker høy strøm til forskjellig tid når apparater slås av og på.

Når plusskundene produserer effekt inn til nettet gjør de det samtidig og med full effekt, kanskje 20 kW. Dette gjør at spenningen hos andre kunder kan bli høyere enn de elektriske apparatene tåler, selv om det samme nettet kan forsyne kundene en kald vinterkveld uten at spenningen blir for lav.

− Solproduksjon på hustak kan ha positive effekter på nettforholdene i deler av året, men nettet må uansett kunne overføre den strømmen kundene trenger når det er mørkt og kaldt. Lokalt produsert solkraft på tak er en uregulerbar, sesong- og døgnvarierende produksjon som gir utfordringer i kraftsystemet. Høy samtidighet for solproduksjon tilknyttet samme lavspentnett gir utfordringer med høy spenning i omtrent 10% av tilknytningene. Slik energiloven er i dag vil dette føre til høyere kostnad for tilknytning av nye kunder og høyere nettleie for alle, sier Rolf Håkan Josefsen, senioringeniør i Glitre Nett.

For fem år siden var et gjennomsnittlig solcelleanlegg på Agder på 3 - 4 kW, mens det i dag er godt over 10 kW. Dette utløser et behov for både å forsterke og bygge nytt lavspentnett som nettselskapets kunder må koste over nettleien. Forsterkning og utbygging av strømnettet tar tid - betydelig lenger tid enn det tar å installere et solcelleanlegg. Derfor vil stadig flere kunder som installerer solcelleanlegg kunne oppleve at de ikke får levert deler av strømmen de produserer når de ønsker det.

− Dette er dessverre en situasjon som vi i Glitre Nett og andre nettselskap i Norge opplever når veksten i antall solcelleanlegg og plusskunder skjer så fort som nå. Sammen med Fornybar Norge og flere interesseorganisasjoner jobber vi nå med å få på plass gode samfunnsøkonomiske løsninger, som sikrer rask nettutbygging og en fordeling av kostnadene på en rettferdig måte, forteller Rolf Håkan Josefsen.

Publisert 16.05.2023

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her