Velkommen til Agder Energi Nett.

Sterk skog vil gi færre strømbrudd

Sterk skog-prosjektet har kartlagt over 250 trær på Sørlandet. Nå håper Agder Energi Nett å kunne identifisere hvilke trær som kan velte over strømlinjene, og på den måten redusere både antall strømbrudd og kostnader.
Prosjektet Sterkere skog har som mål å redusere både kostnader og antall strømbrudd.

- Trær som velter over strømlinjene er den største årsaken til strømbrudd, og en felles utfordring for alle nettselskapene i landet, forteller Håkon Skavikmo avdelingsleder for vedlikehold i Agder Energi Nett.

Agder Energi Nett har cirka 21 300 kilometer med strømlinjer, av disse er rundt 5 000 kilometer høyspent luftstrekk. Ifølge forskrifter fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) skal ryddebeltet langs høyspentlinjene være på 12 til 15 meter.

- Vi er ikke bekymret over trærne innenfor ryddebeltet, der har vi kontroll og rydder etter forskriftene. Det er trærne utenfor, som ofte kan være både 20 og 30 meter høye, som potensielt forårsaker strømbrudd, sier Skavikmo.

I 2015 ble det registrert 141 strømbrudd som skyldes at trær utenfor ryddebeltet falt over linjene. Dette førte til 14 millioner kroner i tapte inntekter gjennom KILE-ordningen for nettselskapet. Sammen med Møre Nett, Trønder Energi, Haslund og Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) håper Agder Energi Nett at forskningsprosjektet Sterk skog vil gi innsikt som kan redusere antall strømbrudd og kostnader.

Analyserer trær på Sørlandet
I desember 2016 og i januar 2017 har  medarbeidere i prosjektet gått langs utvalgte høyspentlinjer på Sørlandet for å kartlegge og analysere trær som falt over strømlinjene under uværet tidlig i november 2016. 

-  Vi ser på hvilke trær som har blåst ned og hvilke som står igjen. På den måten kan man på sikt lage en skogbehandlingsplan der man i større grad kan ta vekk de potensielt farlige trærne før de faller over strømlinjene, sier Even Hoffart, som jobber med skogbruk, og legger til:

- Flere steder er skogen såpass tett at trærne hverken får nok lys eller plass, derfor vokser de i høyden og får ikke skikkelig feste. Da skal det ikke så mye til før de velter.

I løpet av få uker har Hoffart og en kollega gått mangfoldige kilometer og analysert over 250 knekte trær i områdene rundt Grimstad og Vegårshei. Ifølge NIBIO er det ventet at tiltakene etter prosjektet vil gi rundt 100 millioner kroner i innsparinger per år på landsbasis. (www.nibio.no)

Målrettet og effektivt
-  Klarer vi å lage en modell der vi kan jobbe målrettet og effektivt ved å merke og felle de trærne som med størst sannsynlighet vil falle over strømlinjene har vi kommer langt, forteller Skavikmo.

Han forteller at det er mange hensyn å ta når det kommer til rydding av skog.
-   Vi er avhengig av å tenke ut effektive metoder og veie de opp mot kostnader, sier Skavikmo, og tilføyer:
-  Dette prosjektet har et langsiktig mål, men vi håper vi skal få tatt i bruk noen av dataene allerede fra 2018,sier Skavikmo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Håkon Skavikmo, avdelingsleder vedlikehold i Agder Energi Nett.

Even Hoffart, Skogskraft AS som er leid inn for å gjøre undersøkelsene i prosjektet.

FAKTA: STERK SKOG og Agder Energi Nett

Prosjektet Sterk skog blir gjennomført i perioden 2016-2018, med et budsjett på 2,9 millioner kroner. Prosjektet er delfinansiert av Forskingsrådet sitt ENERGIX-program. Med i prosjektet er; Møre Nett, Eidsiva Nett, Hafslund Nett, Trønder Energi Nett, Agder Energi Nett, Meteorologisk institutt og NIBIO. 

Agder Energi Nett eier og drifter strømnettet i Aust- og Vest-Agder.
Totalt har Agder Energi Nett 21 300 kilometer med strømnett og 190 000 strømkunder. Agder Energi Nett er eid av Agder Energi.

Publisert 06.02.2017

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her