Velkommen til Agder Energi Nett.

Vedlikeholdskontrakt med to lokale leverandører

På oppdrag fra Agder Energi Nett AS skal Otera Infra AS og OneCo Sør AS sikre kapasitet og god dekning på entreprenørressurser til drift og vedlikehold av strømnettet på Agder. Avtalen trer i kraft fra 2017.
Agder Energi Nett styrker beredskapsordningen ved å bruke ny teknologi, blant annet flåtestyring. Dermed vil selskapet effektivt kunne mobilisere i feilsituasjoner.

En omfattende anbudsrunde er over, og nettselskapet har valgt Otera Infra og OneCo Sør som leverandører innenfor beredskap, drift og vedlikehold samt investeringer i nettet i Agder i tidsrommet 2017 til ut 2019, med opsjoner på tre nye år.

Fordeling av områder
 - Kjøpsområdene, det vil si vårt totale leveringsområde, er delt i tre, og vi har to leverandører i hvert område for å sikre god kapasitet og god dekning i hele geografien, forklarer administrerende direktør i Agder Energi Nett, Svein Are Folgerø. 

Det er Otera Infra som er hovedleverandør (55 prosent grunnvolum) i område Vest og Midt, og OneCo Sør er hovedleverandør i område Øst. Det er pris og kvalitet som har vært avgjørende for tildelingene som er gjort.

Endringer med ny teknologi
SmartNett Sør er Agder Energi Netts nye modell for konkurranseutsetting av oppgaver i nettet, og erstatter den såkalte Agdermodellen. Den nye modellen inneholder bruk av ny teknologi og nye metoder for beredskap, bestilling, oppfølging og gjennomføring av oppdragene. Dette for å få til en mer effektiv og lønnsom drift både for kunder, nettselskap og entreprenørene.

- Vi styrker beredskapsordningen ved å bruke ny teknologi, blant annet flåtestyring. Dermed vil vi effektivt kunne mobilisere raskere og mer presist i feilsituasjoner. Dette er et ledd i å drifte nettet mer effektivt. Nå tegner vi avtale om drift og vedlikehold av strømnettet med to entreprenørselskaper som har kompetanse og kapasitet til å utføre dette, sier Folgerø. 

 

Kontraktsignering med OneCo

Kontraktsignering med OneCo Sør AS. Fra venstre: Marvin Jensen konsernsjef OneCo, Svein Are Folgerø administrerende direktør Agder Energi Nett, Frank Iglebæk daglig leder OneCo Sør, Geir Vika avdelingsleder OneCo Sør, Andreas Storbukås driftsskoordinator Agder Energi Nett, Jon Larsen-Frivoll seksjonsleder Agder Energi Nett, Leif Johnny Ludvigsen avdelingsleder Agder Energi Nett.

 

Kontraktsigenering med Otera Infra

Kontraktsignering med Otera Infra AS. Fra venstre: Leif Johnny Ludvigsen avdelingsleder Agder Energi Nett, Jon Larsen-Frivoll seksjonsleder Agder Energi Nett, Svein Are Folgerø administrerende direktør Agder Energi Nett, Finn Rune Johansen administrende direktør Otera Infra, Andreas Storbukås driftskoordinator Agder Energi Nett, Geir Aabel direktør distribusjonsnett Otera Infra.

 

Kontraktsignering med OneCo

Kontraktsignering: Daglig leder i OneCo Sør Frank Iglebæk og administrende direktør i Agder Energi Nett Svein Are Følgerø undertegner avtale om drift og vedlikehold av strømnettet på Agder.

 

kontraktsignering med Otera Infra

Kontraktsignering: Administrerende direktør i Agder Energi Nett Svein Are Følgerø og administrerende direktør i Otera Infra Finn Rune Johansen undertegner avtale om drift og vedlikehold av strømnettet på Agder.

 

 

Publisert 24.08.2016