Velkommen til Agder Energi Nett.

Vedlikeholdskontrakt med to lokale leverandører

På oppdrag fra Agder Energi Nett AS skal Otera Infra AS og OneCo Sør AS sikre kapasitet og god dekning på entreprenørressurser til drift og vedlikehold av strømnettet på Agder. Avtalen trer i kraft fra 2017.
Agder Energi Nett styrker beredskapsordningen ved å bruke ny teknologi, blant annet flåtestyring. Dermed vil selskapet effektivt kunne mobilisere i feilsituasjoner.

En omfattende anbudsrunde er over, og nettselskapet har valgt Otera Infra og OneCo Sør som leverandører innenfor beredskap, drift og vedlikehold samt investeringer i nettet i Agder i tidsrommet 2017 til ut 2019, med opsjoner på tre nye år.

Fordeling av områder
 - Kjøpsområdene, det vil si vårt totale leveringsområde, er delt i tre, og vi har to leverandører i hvert område for å sikre god kapasitet og god dekning i hele geografien, forklarer administrerende direktør i Agder Energi Nett, Svein Are Folgerø. 

Det er Otera Infra som er hovedleverandør (55 prosent grunnvolum) i område Vest og Midt, og OneCo Sør er hovedleverandør i område Øst. Det er pris og kvalitet som har vært avgjørende for tildelingene som er gjort.

Endringer med ny teknologi
SmartNett Sør er Agder Energi Netts nye modell for konkurranseutsetting av oppgaver i nettet, og erstatter den såkalte Agdermodellen. Den nye modellen inneholder bruk av ny teknologi og nye metoder for beredskap, bestilling, oppfølging og gjennomføring av oppdragene. Dette for å få til en mer effektiv og lønnsom drift både for kunder, nettselskap og entreprenørene.

- Vi styrker beredskapsordningen ved å bruke ny teknologi, blant annet flåtestyring. Dermed vil vi effektivt kunne mobilisere raskere og mer presist i feilsituasjoner. Dette er et ledd i å drifte nettet mer effektivt. Nå tegner vi avtale om drift og vedlikehold av strømnettet med to entreprenørselskaper som har kompetanse og kapasitet til å utføre dette, sier Folgerø. 

 

Kontraktsignering med OneCo

Kontraktsignering med OneCo Sør AS. Fra venstre: Marvin Jensen konsernsjef OneCo, Svein Are Folgerø administrerende direktør Agder Energi Nett, Frank Iglebæk daglig leder OneCo Sør, Geir Vika avdelingsleder OneCo Sør, Andreas Storbukås driftsskoordinator Agder Energi Nett, Jon Larsen-Frivoll seksjonsleder Agder Energi Nett, Leif Johnny Ludvigsen avdelingsleder Agder Energi Nett.

 

Kontraktsigenering med Otera Infra

Kontraktsignering med Otera Infra AS. Fra venstre: Leif Johnny Ludvigsen avdelingsleder Agder Energi Nett, Jon Larsen-Frivoll seksjonsleder Agder Energi Nett, Svein Are Folgerø administrerende direktør Agder Energi Nett, Finn Rune Johansen administrende direktør Otera Infra, Andreas Storbukås driftskoordinator Agder Energi Nett, Geir Aabel direktør distribusjonsnett Otera Infra.

 

Kontraktsignering med OneCo

Kontraktsignering: Daglig leder i OneCo Sør Frank Iglebæk og administrende direktør i Agder Energi Nett Svein Are Følgerø undertegner avtale om drift og vedlikehold av strømnettet på Agder.

 

kontraktsignering med Otera Infra

Kontraktsignering: Administrerende direktør i Agder Energi Nett Svein Are Følgerø og administrerende direktør i Otera Infra Finn Rune Johansen undertegner avtale om drift og vedlikehold av strømnettet på Agder.

 

 

Publisert 24.08.2016

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her