Velkommen til Agder Energi Nett.
  • Du er her:
  • Forside
  • Nyhetsarkiv
  • / Stram fremdriftsplan for ny kraftlinje til batterifabrikken

Stram fremdriftsplan for ny kraftlinje til batterifabrikken

Agder Energi Nett har en stram fremdriftsplan for å sikre nok strømforsyning til den planlagte batterifabrikken til Morrow Batteries ved Eyde energipark i Arendal. Konsesjonssøknaden til NVE med prioritert trasevalg ble sendt i starten av desember. Nå håper nettselskapet på rask oppstart av behandlingen hos NVE, slik at videre prosess kan gå som planlagt.
Bildet er fra dagens 132 kV linje fra Bøylestad i Froland til Eyde energipark i Arendal.

− Agder Energi Nett har ikke mottatt noen signaler fra NVE på når dette arbeidet blir startet opp. Så snart NVE er klare til å starte høringen av konsesjonssøknaden vil Agder Energi Nett sørge for at alle berørte grunneiere blir varslet. Kunngjøring av søknadsdokumentene og en offentlig høring av planene er det NVE som er ansvarlig for, forteller Anne Tove Sløgedal Løvland, avdelingsleder Regionalnett i Agder Energi Nett.

Skal stå klar i 2024
Første byggetrinn av batterifabrikken skal stå klar i 2024. Den vil ha et vesentlig større kraftbehov enn hva det er mulig å tilby gjennom dagens strømnett, og er derfor avhengig at kraftforsyningen bygges ut og styrkes. Agder Energi Nett hadde i mai et digitalt informasjonsmøte for berørte grunneiere på strekningen mellom Bøylestad i Froland og Eyde energipark, og har i etterkant hatt tett dialog med disse.

Parallell med eksisterende ledninger
− Basert på det utredningsarbeidet vi har gjort siden i sommer, har Agder Energi Nett besluttet å søke konsesjon på to alternative løsninger. Løsning 1 er bygging i parallell med eksisterende ledninger på vestsiden, og løsning 2 er bygging i parallell med eksisterende ledninger på østsiden. Agder Energi Nett mener løsning 2 samlet sett er bedre enn løsning 1 og har derfor prioritert denne, sier Anne Tove Sløgedal Løvland.

Nord i den nye traséen har Agder Energi Nett utredet traseer både på vestsiden og østsiden av Eikelandsknatten for løsning 1 og 2. Det søkes konsesjon på begge disse variantene, men Agder Energi Nett mener at en trasé på østsiden av Eikelandsknatten er å foretrekke fremfor en trasé på vestsiden.

Søker ikke konsesjon på frittstående trasé
− Gjennom miljøutredningene har vi fått kartlagt at løsning 3, som er bygging av ny linje i en frittstående trasé, vil gi mye større negative konsekvenser enn de to løsningene vi nå søker konsesjon på. De antatte miljøulempene med løsning 3 er så store at vi har valgt å ikke søke konsesjon på denne løsningen, forteller Anne Tove Sløgedal Løvland.

Linjene Agder Energi Nett har søkt konsesjon om å få bygge, er to nye 132 kV-ledninger mellom Bøylestad transformatorstasjon og Eyde koblingsstasjon. Hver ledning blir ca. 10,8 km. Ledningene bygges i hovedsak med komposittstolper med en høyde på ca. 18 - 28 meter opp til traversen, hvor de strømførende linen monteres. Den totale stolpehøyden blir ca. 2-4 meter høyere enn travershøyden.

Vedlegg 1 Søknadskart

Vedlagg 2 Transportplan kart

Ny 132 kV linje Bøylestad - Eyde - konsesjonssøknad NVE

Digitalt informasjonsmøte
Agder Energi Nett arrangerer digitalt informasjonsmøte mandag 24. januar kl. 18.00 om arbeidet med de nye kraftlinjene fra Bøylestad til Eyde energipark. På møtet vil det bli gitt informasjon om status i prosjektet og innholdet i konsesjonssøknaden som ble sendt NVE i desember 2021.

Her er link til presentasjon fra digitalt informasjonsmøte 24. januar.

Publisert 16.12.2021

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Flytting
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
HAN-port

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget til og med mars 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til desember 2022 økes den til 90 %.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.

Du kan når som helst få stengt HAN-porten igjen. Da må benytte eget skjema for deaktivering HAN-port på Min side. Deaktiveringen skjer innen samme virkedag.