Velkommen til Agder Energi Nett.

Strømbrudd på Agder

Sterk vind og tung snø førte til strømbrudd flere steder på Agder i helgen. Feilsøking og feilretting pågår for fullt.

Vi beklager at så mange av våre kunder har vært uten strøm over lengre tid denne helgen på grunn av uværet. Vi har stor forståelse for de utfordringene som følger ved strømbrudd. Vi holder fortsatt på for fullt med å reparere skadene på strømnettet, men vi kan dessverre ikke si når kundene vil få strømmen tilbake.

Det er svært mange og omfattende feil på strømnettet flere steder på Agder, og sammen med vanskelige forhold ute i terrenget, gjør det at feilrettingsarbeidet dessverre har tatt, og fortsatt vil ta, lang tid. Prioriterte områder er Risør,  Grimstad og Vegårshei. På det meste har 70 mann har vært ute på feilretting på det meste i dag. Vi fortsetter feilrettingsarbeidet for fullt utover kvelden og natta.

I dag har vi har inspisert linjenettet ved hjelp av helikopter, og avdekket mange og omfattende skader flere steder. Den mest omfattende feilsituasjonen er på linja som går fra Holt til Vegårshei. Der er det nærmere ti feil, bla. er det noen linjer som ligger på bakken, noen som er slitt over/røket og ei mast som står i fare for å velte. Også på linjestrekket Holt – Myra er det mye skader, her er det svært mange trær som har falt på linjenettet, og dette vil det ta tid å reparere. I Risør er det omfattende skader på et langt linjestrekk, som er tidkrevende å reparere.

Montørene melder om vanskelige forhold og det er viktig at sikkerheten deres ivaretas.

Helikoptre vil bli benyttet til linjebefaring også på mandag.

  

 Tidligere statusinformasjon:

Det er i hovedsak trær som har veltet over linjenettet som er årsaken til strømbruddene, og både ekstra montører og linjeryddere settes inn i arbeidet med gjenopprettingen av strømforsyningen.

Montørene rapporterer om vanskelig fremkommelighet både på veiene og ute i terrenget hvor det er skader på linjenettet, og feilrettingen kan derfor ta tid. Enkelte steder er det kommet mye snø på kort tid, eks. i Vegårshei skal det ha kommet opp mot en meter snø.

Feil i høyspentnettet må prioriteres før feil i lavspentnettet kan rettes. Agder Energi Nett skal søndag befare linjenettet ved hjelp av helikopter for å få bedre oversikt over feilsituasjonene.  

Kundesenteret er bemannet, men på grunn av stor pågang  vil det kunne ta noe tid å komme gjennom på telefonen. Agder Energi Nett sender ut SMS med informasjon om strømbrudd til kunder som har registrert mobiltelefonnummeret sitt hos selskapet. Strømkartet viser oversikt over hvor det er strømbrudd: http://www.aenett.no/virksomhet/om-ae-nett/service-og-vedlikehold/

Publisert 06.11.2016