Velkommen til Agder Energi Nett.

Strømbrudd på Agder

Sterk vind og tung snø førte til strømbrudd flere steder på Agder i helgen. Feilsøking og feilretting pågår for fullt.

Vi beklager at så mange av våre kunder har vært uten strøm over lengre tid denne helgen på grunn av uværet. Vi har stor forståelse for de utfordringene som følger ved strømbrudd. Vi holder fortsatt på for fullt med å reparere skadene på strømnettet, men vi kan dessverre ikke si når kundene vil få strømmen tilbake.

Det er svært mange og omfattende feil på strømnettet flere steder på Agder, og sammen med vanskelige forhold ute i terrenget, gjør det at feilrettingsarbeidet dessverre har tatt, og fortsatt vil ta, lang tid. Prioriterte områder er Risør,  Grimstad og Vegårshei. På det meste har 70 mann har vært ute på feilretting på det meste i dag. Vi fortsetter feilrettingsarbeidet for fullt utover kvelden og natta.

I dag har vi har inspisert linjenettet ved hjelp av helikopter, og avdekket mange og omfattende skader flere steder. Den mest omfattende feilsituasjonen er på linja som går fra Holt til Vegårshei. Der er det nærmere ti feil, bla. er det noen linjer som ligger på bakken, noen som er slitt over/røket og ei mast som står i fare for å velte. Også på linjestrekket Holt – Myra er det mye skader, her er det svært mange trær som har falt på linjenettet, og dette vil det ta tid å reparere. I Risør er det omfattende skader på et langt linjestrekk, som er tidkrevende å reparere.

Montørene melder om vanskelige forhold og det er viktig at sikkerheten deres ivaretas.

Helikoptre vil bli benyttet til linjebefaring også på mandag.

  

 Tidligere statusinformasjon:

Det er i hovedsak trær som har veltet over linjenettet som er årsaken til strømbruddene, og både ekstra montører og linjeryddere settes inn i arbeidet med gjenopprettingen av strømforsyningen.

Montørene rapporterer om vanskelig fremkommelighet både på veiene og ute i terrenget hvor det er skader på linjenettet, og feilrettingen kan derfor ta tid. Enkelte steder er det kommet mye snø på kort tid, eks. i Vegårshei skal det ha kommet opp mot en meter snø.

Feil i høyspentnettet må prioriteres før feil i lavspentnettet kan rettes. Agder Energi Nett skal søndag befare linjenettet ved hjelp av helikopter for å få bedre oversikt over feilsituasjonene.  

Kundesenteret er bemannet, men på grunn av stor pågang  vil det kunne ta noe tid å komme gjennom på telefonen. Agder Energi Nett sender ut SMS med informasjon om strømbrudd til kunder som har registrert mobiltelefonnummeret sitt hos selskapet. Strømkartet viser oversikt over hvor det er strømbrudd: http://www.aenett.no/virksomhet/om-ae-nett/service-og-vedlikehold/

Publisert 06.11.2016

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her