Velkommen til Agder Energi Nett.

Strømbruddene på Agder

Agder Energi Nett fortsetter linjebefaringen med helikopter for å kartlegge og fjerne trær som står utenfor ryddebeltet, men som kan velte over strømlinjene. Det pågår også fremdeles reparasjonsarbeid i linjenettet flere steder.

Søndag måtte helikopterbefaringene avlyses på grunn av mye vind. Etter planen gjenopptas helikopterbefaringene mandag, men dette er avhengig av hvordan været blir, og da spesielt vindforholdene.

Linjeryddere er ute og fjerner trær utenfor ryddebeltet som står i fare for å kunne forårsake strømbrudd, og dette arbeidet vil pågå fremover. Flere steder er det foretatt midlertidige reparasjoner i linjenettet og montørene er ute og reparerer disse permanent.

For at trefellingen og reparasjonene kan gjennomføres på en sikker måte, vil det være nødvendig å koble ut strømmen på linjenettet enkelte steder. Det blir sendt SMS til de kundene som må kobles ut. Kundene kan også oppleve blink i lysene i forbindelse med dette arbeidet. 

  

Status lørdag ettermiddag 27.01.2018:

Agder Energi Nett er fortsatt i beredskap og forbereder seg på nye feilsituasjoner som kan oppstå som følge av det varslede uværet. 

Ifølge værmeldingen vil det bli økende vind på Sørlandet utover ettermiddagen og kvelden. Det varslede uværet kan skape utfordringer fordi skogen er ustabil etter flere snøfall de to siste ukene. Det betyr at trær fortsatt kan velte over linjenettet.

Dersom det oppstår nye strømbrudd setter nettselskapet fortløpende i gang med feilsøking og feilretting.

For å få oversikt over trær utenfor ryddebeltet som står i fare for å velte og forårsake strømbrudd har Agder Energi Nett brukt tre helikoptre til å befare linjenettet også i dag. Helikoptrene vil fortsette så lenge det er lyst. Hvis værforholdene tillater det er planen er å bruke helikoptre på søndag, mandag og tirsdag.

I tillegg har vi montører og linjeryddere ute for å felle trær og rydde skog som har blitt rapportert inn fra helikoptrene. 

I forbindelse med trefelling utenfor ryddebeltene og de permanente reparasjonsarbeidene, vil det være nødvendig å koble ut strømmen på linjenettet enkelte steder, slik at arbeidene kan gjennomføres på en sikker måte. Det blir sendt SMS til de kundene som må kobles ut. Kundene kan også oppleve blink i lysene i forbindelse med dette arbeidet. 

Status fredag morgen 26.01.2018:
Alle kundene på Agder har fått strømmen tilbake, men Agder Energi Nett er fortsatt i beredskap og setter fortløpende i gang med feilsøking og feilretting dersom det oppstår nye strømbrudd.De aller fleste kundene på Agder har fått strømmen tilbake, men Agder Energi Nett er fortsatt i beredskap og setter fortløpende i gang med feilsøking og feilretting dersom det oppstår nye strømbrudd.

Helikopterbefaringen for å få oversikt over trær utenfor ryddebeltet som står i fare for å velte og forårsake strømbrudd, fortsetter i helgen. Linjeryddere er ute og fjerner disse trærne, og dette arbeidet vil også pågå fremover.

Flere steder er det foretatt midlertidige reparasjoner i linjenettet og montørene er nå i gang med å reparere disse permanent.

I forbindelse med trefelling utenfor ryddebeltene og de permanente reparasjonsarbeidene, vil det være nødvendig å koble ut strømmen på linjenettet enkelte steder, slik at arbeidene kan gjennomføres på en sikker måte. Det blir sendt SMS til de kundene som må kobles ut. Kundene kan også oppleve blink i lysene i forbindelse med dette arbeidet. 

 

Status 25.01. kl.10:

Værforholdene gjør at det fortsatt kan oppstå nye strømbrudd på grunn av snøtunge trær som faller over linjenettet.

Vind og mildværet kan føre til at trær som er tynget ned av snø skaper nye problemer for strømforsyningen. Det er derfor fortsatt risiko for nye strømbrudd. Agder Energi Nett er fortsatt i beredskap og setter i gang med feilsøking og feilretting fortløpende. 

I forbindelse med feilrettingsarbeidet kan det være nødvendig å stenge strømmen på linjenettet enkelte steder, slik at arbeidene kan gjennomføres. Det blir sendt SMS til de kundene som må kobles ut før strømmen stenges. Kundene kan også oppleve blink i lysene i forbindelse med feilrettingsarbeidene.

Det er viktig å holde god avstand dersom en oppdager strømlinjer som har falt på bakken, lavthengende linjer og trær som har falt ned på linjene – berøring kan medføre livsfare. Meld fra om slike situasjoner til kundesenteret på telefon 38 60 72 72.

Se vårt strømkart her

Status 24.01 kl. 8:

Agder Energi Nett har hatt montører ute på alle kjente feil i strømnettet i natt. Onsdag morgen var det 62 kunder uten strøm.

Ifølge værmeldingen vil det bli økende vind på Sørlandet utover dagen. I tillegg fører mildværet til at trær som er tynget ned av snø kan skape nye problemer. Når snøen smelter vil disse trærne rette seg opp igjen, og dersom de kommer i kontakt med linjenettet kan det føre til nye strømbrudd. Det er derfor risiko for nye strømbrudd. 

Etter planen skal linjenettet befares ved hjelp av helikopter onsdag, men det er avhengig av værforholdene. Montørene benytter også droner for raskere å finne ut hvor det er trær som forårsaker strømbrudd.

I forbindelse med feilrettingsarbeidet kan det være nødvendig å stenge strømmen på linjenettet enkelte steder, slik at arbeidene kan gjennomføres. Det blir sendt SMS til de kundene som må kobles ut før strømmen stenges. Kundene kan også oppleve blink i lysene i forbindelse med feilrettingsarbeidene.

Det er viktig å holde god avstand dersom en oppdager strømlinjer som har falt på bakken, lavthengende linjer og trær som har falt ned på linjene – berøring kan medføre livsfare. Meld fra om slike situasjoner til kundesenteret på telefon 38 60 72 72.

Se vårt strømkart her

Status tirsdag ettermiddag 23.01.2018:

Trærne som er tynget ned av snø kan fortsatt føre til strømbrudd når mildværet kommer.

Agder Energi Nett fortsetter å ha fullt fokus på feilrettingsarbeidet, og har montører ute på alle kjente høyspentfeil. 

De siste dagene har antall kunder uten strøm blitt redusert, men tirsdag har det oppstått nye strømbrudd flere steder. 

Været har blitt mildere på Agder, og det fører til at trær som har vært tynget ned av snø kan skape nye problemer. Når snøen smelter vil disse trærne rette seg opp igjen, og dersom de kommer i kontakt med linjenettet kan det føre til nye strømbrudd. Det er derfor risiko for nye strømbrudd i de områdene som allerede er berørt. 

Helikopter har blitt brukt til å befare strømnettet, og dette har vært en effektiv måte å lokalisere feil. I tillegg har det blitt kartlagt flere trær utenfor ryddebeltet som står bøyd inn over strømlinjene. På grunn av dårlig vær tirsdag har det så langt ikke vært mulig å gjennomføre befaring med helikopter, og dette forsinker feilrettingsarbeidet. Flere droner brukes aktivt for å lokalisere feil, og dette letter arbeidet til montørene. 

Agder Energi Nett er forberedt på at den varslede nedbøren fortsatt kan skape utfordringer. Samtidig med feilrettingsarbeidet fortsetter linjeryddere å felle de trærne utenfor ryddebeltet som utgjør en risiko.

---------------
Staus mandag kveld 22.01.201
8:

Agder Energi Nett har hatt montører ute på alle kjente feil i strømnettet i dag og antall kunder uten strøm har gradvis blitt redusert. Samtidig fortsetter snøtunge trær å skape utfordringer for strømforsyningen. Mye snø gjør det vanskelig å ta seg frem i terrenget, noe som gjør at feilrettingsarbeidet tar tid.

I forbindelse med feilrettingsarbeidet kan det være nødvendig å stenge strømmen for linjenettet enkelte steder, slik at arbeidene kan gjennomføres. Det blir sendt SMS til de kundene som må kobles ut før strømmen stenges. Kundene kan også oppleve blink i lysene i forbindelse med feilrettingsarbeidene.

Det er viktig å holde god avstand dersom en oppdager strømlinjer som har falt på bakken, lavthengende linjer og trær som har falt ned på linjene – berøring kan medføre livsfare. Meld fra om slike situasjoner til kundesenteret på telefon 38 60 72 72.

Se vårt strømkart her

Status mandag 22.01. kl. 08:

Det har vært god fremdrift i feilrettingsarbeidet i natt. Arbeidet med å gjenopprette strømforsyningen til alle kundene fortsetter for fullt utover dagen. Snøtunge trær kan fortsatt velte over linjenettet, så kundene må være forberedt på at det kan oppstå nye strømbrudd.

Agder Energi Nett har hatt montører ute på alle kjente feil i natt, og antall kunder uten strøm har gradvis blitt redusert. Samtidig fortsetter snøtunge trær å skape utfordringer for strømforsyningen. Det er fortsatt en risiko for nye strømbrudd på grunn av våt, tung snø, som gjør at trærne legger seg på linjenettet.

Agder Energi Nett fortsetter feilrettingen til alle kundene får strømmen tilbake. Mye snø gjør det vanskelig å ta seg frem i terrenget, noe som gjør at feilrettingsarbeidet tar tid.

I forbindelse med feilrettingsarbeidet kan det være nødvendig å stenge strømmen for linjenettet enkelte steder, slik at arbeidene kan gjennomføres. Det blir sendt SMS til de kundene som må kobles ut før strømmen stenges. Kundene kan også oppleve blink i lysene i forbindelse med feilrettingsarbeidene.

I løpet av dagen blir det nye befaringer av linjenettet med helikoptre og droner. Dette gjøres for å få oversikt over trær som står i fare for å velte og forårsake strømbrudd, slik at disse kan bli fjernet.

Det er viktig å holde god avstand dersom en oppdager strømlinjer som har falt på bakken, lavthengende linjer og trær som har falt ned på linjene – berøring kan medføre livsfare. Meld fra om slike situasjoner til kundesenteret på telefon 38 60 72 72

Se vårt strømkart her

 

Status søndag kveld 21.01.2018:

Feilrettingsarbeidet har pågått hele dagen, og fortsetter utover kvelden og natten. Klokken 22.00 er det 1084 kunder uten strøm.

Over 100 montører og linjeryddere har bidratt i feilrettingsarbeidet søndag, og arbeidet fortsetter utover kvelden og natten.

En dag med oppholdsvær over store deler av Agder har gjort feilrettingsarbeidet noe enklere. Agder Energi Nett har hatt montører ute på alle kjente feil, og antall kunder uten strøm har gradvis gått nedover. 

Klokka 22.00 var det 1084 kunder som var uten strøm. Tallet går noe opp og ned fordi det er behov for å koble ut kunder mens feilene repareres.

I løpet av dagen har tre helikopter og flere droner befart linjene og avdekket nye feilsituasjoner. Befaringen vil fortsette mandag.

Mandag er det ventet en ny runde med nedbør flere steder i Agder, og det er en risiko for at snøtunge trær legger seg over strømlinjene og forårsaker nye strømbrudd.

Kundesenteret til Agder Energi Nett er bemannet gjennom natten.

 

 

Status søndag formiddag 21.01.2018:

Snøtunge trær fortsetter å skape utfordringer.I løpet av natten har det oppstått noen få ny feil på grunn av våt, tung snø, som gjør at trærne legger seg på linjenettet. Søndag formiddag hadde Agder Energi Nett montører ute på alle kjente feil.

Mye snø fører også til at det er vanskelig å ta seg frem i terrenget, som gjør at feilrettingsarbeidet tar tid. Montørene som er ute melder fortsatt om snøtunge trær som bøyer seg over linjenettet.

Agder Energi Nett har aktivt brukt helikopter. I løpet av dagen blir det ny befaring med flere helikoptre for få ny oversikt over skadeomfanget.

Det er viktig å holde god avstand dersom en oppdager strømlinjer som har falt på bakken, lavthengende linjer og trær som har falt ned på linjene – berøring kan medføre livsfare. Meld fra om slike situasjoner til kundesenteret på telefon 38 60 72 72

Status lørdag kveld 20.01.2018:

Lørdag kveld er 5132 kunder uten strøm. Feilene er spredt fra øst til vest i begge Agderfylkene. 

Arbeidene med å følge opp feilene fortsetter i kveld og gjennom natten.

Agder Energi Nett har i løpet av dagen befart linjenettet ved hjelp av helikopter for å raskere kunne finne feil. I morgen vil det bli satt inn tre helikoptre dersom værforholdene tillater det.

Kundene må fortsatt være forberedt på at det kan ta tid før de får strømmen tilbake fordi at feilrettingsarbeidet er utfordrende.

Kundesenteret er bemannet gjennom natten, og feil kan meldes til til kundesenteret på telefon 38 60 72 72.

Se også vårt strømkart her

----------------------------------------

Status lørdag ettermiddag 20.01.2018
Nå er 5328 kunder uten strøm. Værprognosene for de neste dagene tilsier at feilsituasjonen kan vedvare.  

Både Aust-Agder og Vest-Agder er berørt, og de nye strømbruddene rammer mange av de samme områdene som tidligere denne uken; Mandal og Marnardal, Lindesnes, Evje- og Hornes, Vennesla og Åseral.

Agder Energi Nett anbefaler kundene å forberede seg på strømbrudd ved for eksempel å ha alternative oppvarmingsmuligheter, lommelykter og stearinlys tilgjengelig, tappe opp vann dersom en er avhengig av strøm for vannforsyningen og lignende. Dersom noen av våre kunder trenger hjelp i forhold til liv og helse må de kontakte kommunen.

Det har oppstått nye strømbrudd som følge av mer nedbør og allerede snøtunge trær som velter på linjene. Slik feilsituasjonen er nå kan det ta tid før kundene får strømmen tilbake.

Agder Energi Nett opprettholder full beredskap gjennom helgen og henter inn ytterligere ressurser.

Linjeryddere og montører jobber på spreng med å få oversikt over feil og utbedre feilene. De melder om mye snø, knekte trær og utfordrende fremkommelighet. Det betyr at feilrettingsarbeidet vil ta tid.

Agder Energi Nett flyr over linjenettet med helikopter. Det gir bedre oversikt over hvor feilsituasjonen, og trær som kan velte over strømlinjene og forårsake strømbrudd.

Agder Energi Nett har kontakt med Fylkesmannens beredskapsledelse og de mest berørte kommunene.

----------------------------------------

Status lørdag formiddag 20.01.2018

I går formiddag hadde de fleste kundene som har vært berørt av strømbrudd denne uken fått strømmen tilbake. Nå har det oppstått nye strømbrudd som følge av mer nedbør. Begge fylkene er berørt, og de nye strømbruddene har rammet mange av de samme områdene som tidligere denne uken.

Linjeryddere og montører er i gang med å rydde opp i de områdene hvor det er registrert feil. Feilrettingsarbeidet vil ta tid, ytterligere snø i terrenget gjør det mer krevende for montørene å ta seg frem. Agder Energi Nett vil befare linjenettet ved hjelp av helikopter.

Det gir en bedre oversikt over hvor feilsituasjonene er, samtidig som en får avdekket trær som står i fare for å velte og forårsake strømbrudd. Kundene må være forberedt på at det kan ta tid før de får strømmen tilbake.

Agder Energi Nett minner om at det er viktig å holde god avstand dersom en oppdager strømlinjer som har falt på bakken, lavthengende linjer og trær som har falt ned på linjene. Berøring kan medføre livsfare. Meld fra om slike situasjoner til kundesenteret på telefon 38 60 72 72.

Se vårt strømkart her

--------------------------------------

Status fredag morgen 19.01.2018

De fleste kundene har nå fått strømmen tilbake, og arbeidet med å gjenopprette strømforsyningen til alle kundene fortsetter for fullt. Snøtunge trær kan fortsatt velte over linjenettet, så kundene må være forberedt på at det kan oppstå nye strømbrudd.

Montører er ute på de steder hvor det er feil i strømnettet, og feilrettingen fortsetter til alle kundene får strømmen tilbake.

Linjeryddere er i gang med å rydde opp i de områdene hvor det er registrert at dette er et problem. Likevel kan snøtunge trær fortsatt velte over linjenettet, så kundene må være forberedt på at det kan oppstå nye strømbrudd.

Agder Energi Nett fortsetter helikopterbefaringen av linjenettet for å registrere trær som står i fare for å velte og forårsake strømbrudd, slik at disse kan bli fjernet.

I forbindelse med feilrettingsarbeidet kan det være nødvendig å stenge strømmen for linjenettet enkelte steder, slik at arbeidene kan gjennomføres. Det blir sendt SMS til de kundene som må kobles ut før strømmen stenges. Kundene kan også oppleve blink i lysene i forbindelse med feilrettingsarbeidene.

Kundene som Agder Energi Nett holder på å gjenopprette strømforsyningen til har fått informasjon om dette via SMS. Dersom noen fortsatt er uten strøm ber Agder Energi Nett om at de tar kontakt på telefon 38 60 72 72.

Agder Energi Nett minner om at det er viktig å holde god avstand dersom en oppdager strømlinjer som har falt på bakken, lavthengende linjer og trær som har falt ned på linjene. Berøring kan medføre livsfare. Meld fra om slike situasjoner til kundesenteret på telefon 38 60 72 72.

Se vårt strømkart her

--------------------------------

Staus kl 08:00 18.01.2018:

Det har vært god fremdrift i feilrettingsarbeidet i løpet av natten. Arbeidet med å gjenopprette strømforsyningen til alle kundene fortsetter for fullt. 

Torsdag 18. januar kl. 07.30 var antall strømløse kunder 533. Av disse er det 133 kunder som har vært uten strøm i lengre tid, mens det løpet av natten og morgentimene har oppstått nye strømbrudd. 

 ---------------------------

Status kl 05:30 18.01.2018:

Antall strømløse kunder ble i natt redusert til 350, av disse er det rundt 200 hytter. Men på grunn av strømbrudd som oppstod i Sirdal, Lindesnes og Søgne i løpet av natten, var det kl. 5 torsdag morgen rundt 700 kunder uten strøm. Årsaken til strømbruddene i Sirdal og Lindesnes er trær på strømlinjene, mens årsaken til strømbruddet i Søgne var kl. 5 ikke funnet. 

Agder Energi Nett har montører ute på alle feilstedene og feilrettingen fortsetter til alle kundene får strømmen tilbake.

Kundene må være forberedt på at det fortsatt kan ta tid før de får strømmen tilbake. Det er mange feil flere steder i linjenettet, og det er mye og komplisert arbeid som må gjøres på hvert enkelt sted.

I forbindelse med feilrettingsarbeidet kan det være nødvendig å stenge strømmen for større deler av linjenettet enkelte steder, slik at arbeidene kan gjennomføres. Det blir sendt SMS til de kundene som må kobles ut før strømmen stenges.

Agder Energi Nett vil også torsdag befare linjenettet ved hjelp av helikoptre for å avdekke om det er trær som står i fare for å velte og forårsake strømbrudd.

Agder Energi Nett minner om at det er viktig å holde god avstand dersom en oppdager strømlinjer som har falt på bakken, lavthengende linjer og trær som har falt ned på linjene. Berøring kan medføre livsfare. Meld fra om slike situasjoner til kundesenteret på telefon 38 60 72 72.

Se vårt strømkart her

Status kl 14:00 17.01.2018:

Arbeidet med å gjenopprette strømforsyningen til kundene pågår for fullt. 

Til sammen er rundt 100 montører og linjeryddere ute på feilsøking og feilretting. I forbindelse med feilrettingsarbeidet kan det være nødvendig å stenge strømmen for større deler av linjenettet enkelte steder, slik at arbeidene kan gjennomføres. Det blir sendt SMS til de kundene som må kobles ut før strømmen stenges.

Kundene må være forberedt på at det fortsatt kan oppstå nye strømbrudd som følge av trær som legger seg inntil strømlinjene.

Agder Energi Nett har satt inn fire helikoptre for å befare linjenettet i områdene hvor det er strømbrudd. Når det er gjennomført vil linjenettet andre steder blir befart ved hjelp av helikopter for å avdekke om det er trær som står i fare for å velte og forårsake strømbrudd.

Agder Energi Nett minner om at det er viktig å holde god avstand dersom en oppdager strømlinjer som har falt på bakken, lavthengende linjer og trær som har falt ned på linjene. Berøring kan medføre livsfare. Meld fra om slike situasjoner til kundesenteret på telefon 38 60 72 72.

Se vårt strømkart her

------------------------

Status kl 08:00 17.01.2018:

Agder Energi Nett har jobbet for fullt med feilsøking og feilretting i løpet av natten, og 3500 kunder fikk strømmen tilbake. Samtidig oppstod det nye strømbrudd flere steder  i natt, slik at kl. 8 er 2 753 kunder uten strøm. Arbeidet med å gjenopprette strømforsyningen fortsetter med full styrke. 

I hovedsak skyldes strømbruddene snøtunge trær som ligger inntil linjenettet, og linjer som ligger på bakken på grunn av trefall.

Tirsdag ble linjenettet befart ved hjelp av helikopter og det har gitt Agder Energi Nett en bedre oversikt over hvor feilsituasjonene er. Etter planen fortsetter linjebefaringen ved hjelp av fire helikoptre onsdag.

Agder Energi Nett minner om at det er viktig å holde god avstand dersom en oppdager strømlinjer som har falt på bakken, lavthengende linjer og trær som har falt ned på linjene. Berøring kan medføre livsfare. Meld fra om slike situasjoner til kundesenteret på telefon 38 60 72 72.

Se vårt strømkart her

-----------------------

Status kl 20:00 16.01.2018:

Feilsøking og feilretting pågår for fullt utover kvelden og natten. Ved 19:30 tiden tirsdag kveld er 6694 kunder uten strøm.
Antall kunder uten strøm er halvert i løpet av dagen. Over hundre montører har vært ute på feilretting i felt. Linjenettet har også blitt befart ved hjelp av helikopter, som gir en bedre oversikt over hvor feil er. Det er lokalisert mange og omfattende skader flere steder i begge Agder-fylkene.


Det er mange trær som er veltet over samme linjestrekk. Sammen med vanskelige forhold ute i terrenget, tar feilrettingsarbeidet tid. Helikopter vil også bli brukt til linjebefaring i morgen tidlig.

Det er viktig å holde god avstand dersom en oppdager strømlinjer som har falt på bakken, lavthengende linjer og trær som har falt ned på linjene – berøring kan medføre livsfare. Meld fra om slike situasjoner til kundesenteret på telefon 38 60 72 72.

Se vårt strømkart her

 ---------------------------
Status kl 14:00 16.01.2018: 

Ved 14-tiden var det 14.200 kunder uten strøm flere steder på Agder. Agder Energi Nett har fullt fokus på feilrettingsarbeidet og har over 100 montører og linjeryddere ute.

Strømbruddene har oppstått på grunn av mye tung, våt snø som gjør at trær legger seg på linjenettet. Målinger viser 50-70 cm snø i de berørte områdene. Det er krevende for montørene å ta seg frem i terrenget og det tar tid fordi det er flere feil på samme linje.

For å lokalisere feil og få best mulig oversikt over skadeomfanget har Agder Energi Nett fire helikopter i luften som melder fortløpende inn feil.

Strømkundene må fortsatt være forberedt på at det kan ta tid før de får strømmen tilbake. 

Det er viktig å holde god avstand dersom en oppdager strømlinjer som har falt på bakken, lavthengende linjer og trær som har falt ned på linjene – berøring kan medføre livsfare. Meld fra om slike situasjoner til kundesenteret på telefon 38 60 72 72.

Se vårt strømkart her

-------------------------
Status tirsdag morgen 16.01.2018:

 

Feilrettingsarbeidet i natt har vært utfordrende samtidig som det har oppstått nye strømbrudd flere steder. Strømkundene må fortsatt være forberedt på at det kan ta tid før de får strømmen tilbake.

Det har i løpet av natten har det oppstått flere strømbrudd flere steder på grunn av mye tung, våt snø som gjør at trær legger seg på linjenettet. Agder Energi Nett har hatt montører ute hele natten, men det er en utfordring å reparere feil i linjenettet når det er mørkt. I tillegg oppdages det stadig flere feil på de samme linjene. Så snart en feil er reparert og linjen spenningssettes, oppdages det nye feil på samme linje. Av hensyn til montørenes sikkerhet kan derfor mye av feilrettingsarbeidet ikke påbegynnes før det blir lyst.

Montørene rapporterer om vanskelig fremkommelighet, både ute i terrenget og på veiene. Det er kommet mye snø på kort tid, enkelte steder rapporteres det om opptil en meter snø. Noen steder er det dårlig brøytet og trær har veltet over veiene. Agder Energi Nett har kontakt med Vegmeldingssentralen.

Feilrettingsarbeidet pågår for fullt utover dagen, og det vil også etter planen bli satt inn helikopter for å befare linjenettet for å få best mulig oversikt over skadeomfanget.

Det er viktig å holde god avstand dersom en oppdager strømlinjer som har falt på bakken, lavthengende linjer og trær som har falt ned på linjene – berøring kan medføre livsfare. Meld fra om slike situasjoner til kundesenteret på telefon 38 60 72 72.

Det er for tiden stor pågang, og vårt interaktive strømkart er noe ustabilt i perioder.
Vi beklager dette.

  ----

Status ved midnatt:

Agder Energi Nett fortsetter feilrettingen utover natten for at så mange som mulig skal få strømmen tilbake så raskt som mulig. Der det er mulig blir strømforsyningen lagt om, men noen reparasjoner må vente til tirsdag. 

Selv om feilrettingsarbeidet fortsetter utover natten kan det være at noen reparasjoner ikke kan settes i gang mens det er uvær og mørkt, men må vente til i morgen.  Dette av hensyn til montørenes sikkerhet. Kundene må derfor være forberedt på at det kan ta tid før strømforsyningen blir gjenopprettet. Tirsdag skal linjenettet etter planen befares ved hjelp av helikopter for å få god oversikt over feilsituasjonene.

Det er viktig å holde god avstand dersom en oppdager strømlinjer som har falt på bakken, lavthengende linjer og trær som har falt ned på linjene – berøring kan medføre livsfare. Meld fra om slike situasjoner til kundesenteret på telefon 38 60 7272.

 

--------------
Status kl 20:

Mye våt snø og vind har ført til strømbrudd flere steder på Agder. Beredskapsledelsen i Agder Energi Nett har på basis av værmeldingene fra lørdag kalt inn ekstra bemanning blant montørene, i nettsentralen og i kundesenteret for å håndtere strømbruddene som følge av uværet best mulig.

Agder Energi Nett har fokus på å få lokalisert hvor det er feil i strømnettet og få koblet inn flest mulig kunder ved å legge om strømforsyningen der det er mulig. Det er vanskelig fremkommelighet på veier og i terrenget pga snøværet. Av hensyn til montørenes sikkerhet kan det være at reparasjoner ikke kan settes i gang på feilstedet mens det er uvær og mørkt. Dersom det oppstår strømbrudd må kundene derfor være forberedt på at det kan ta tid før strømforsyningen blir gjenopprettet.

Agder Energi Nett informerer kundene via SMS når det oppstår strømbrudd, og sender også oppdatert informasjon underveis dersom strømbruddene blir langvarige. Informasjon er også tilgjengelig i strømkartet med oversikt over driftsforstyrrelser i strømnettet på aenett.no, og Facebook-siden til Agder Energi Nett.

Kundesenteret er oppbemannet, men dersom det blir stor pågang på feilmeldingstelefonen 38 60 7272 må kundene være forberedt på ventetid i telefonen. Agder Energi Nett ber da kundene om å benytte dette telefonnummeret kun dersom det oppstår situasjoner som har konsekvenser for liv og helse.

Det er viktig å holde god avstand dersom en oppdager strømlinjer som har falt på bakken, lavthengende linjer og trær som har falt ned på linjene – berøring kan medføre livsfare. Meld fra om slike situasjoner til kundesenteret på telefon 38 60 7272.

Agder Energi Nett har kontakt med Fylkesmannens beredskapsledelse og de mest berørte kommunene.

Se vårt strømkart her

Publisert 15.01.2018

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her