Velkommen til Agder Energi Nett.

Strømbruddene på Agder

Agder Energi Nett er fortsatt i beredskap og har ekstra mannskaper ute for å reparere skader i strømnettet som følge av ekstremværet "Knud".

Status mandag morgen 24.09.18 kl 06:00:

Feilrettingsarbeidet etter uværet Knud har pågått for fullt hele helgen. De aller fleste som har vært berørt av større feilsituasjoner skal nå ha fått strømmen tilbake.

Fremdeles er det kunder som er berørt av mindre enkelthendelser, og vi jobber videre med alle innrapporterte meldinger.

Dersom du ikke har strøm, ikke finner feilen din i strømkartet vårt, og ikke har meldt ifra til oss tidligere, ber vi om at du tar kontakt med vårt kundesenter på tlf 38607272. 

Her kan du sjekke feil i strømkartet

Status lørdag 22.09.2018 kl 15:00: 

Det er fortsatt krevende forhold for mannskapene våre  som er ute for å reparere skader som har oppstått på strømnettet mange steder i Agder. Det er tidkrevende reparasjonsarbeider som må gjøres og svært mange steder er det også vanskelig fremkommelig terreng. Hensynet til mannskapenes sikkerhet må alltid gå foran, og det vil blant annet derfor kunne ta tid før alle kundene får strømmen tilbake. 

Strømkartet på aenett.no gir oversikt over registrerte strømbrudd til enhver tid.  På grunn av stor pågang kan nedlastingen av informasjonen i kartet ta noe tid. Stor pågang er det også på vår kundetelefon, og vi håper på forståelse for at det kan ta tid før du får svar. 

Kunder som har vært uten strøm mer enn 12 timer har krav på kompensasjon fra nettselskapet, se mer informasjon om dette her

Agder Energi Nett minner om at det er viktig å huske på å holde god avstand til strømlinjer som har falt i bakken og trær som velter over strømlinjene. Berøring er livsfarlig! 

Meld fra til kundesenteret på telefon 38 60 72 72 hvis du har viktig informasjon til oss. 

Status lørdag 22.09.2018 kl 09: 

Feilsøkingsarbeidet har pågått for fullt gjennom natten. Der hvor det har vært mulig er strømforsyningen lagt om slik at antall strømløse kunder er kraftig redusert. Så snart det ble dagslys lørdag morgen ble reparasjonsarbeidene på linjenettet startet opp igjen.

Skadene på strømnettet er store flere steder på Agder. Det er tidkrevende reparasjonsarbeider som må gjøres, svært mange steder i vanskelig fremkommelig terreng. Det vil derfor dessverre fortsatt kunne ta tid før kundene får strømmen tilbake.

Strømkartet på aenett.no viser oversikt over hvor det strømbrudd.  På grunn av stor pågang kan nedlastingen av informasjonen i kartet ta noe tid.  

Agder Energi Nett minner om at det er viktig å huske på å holde god avstand fra strømlinjer som har falt i bakken og trær som velter over strømlinjene. Berøring er livsfarlig! Meld fra til kundesenteret på telefon 38 60 72 72 dersom slik situasjoner oppdages. 

Status fredag 21.08.2018 kl. 21:

Ekstremværet “Knud” har forårsaket strømbrudd flere steder på Agder, og det vil ta tid før alle kundene får strømmen tilbake.

Strømkartet på aenett.no viser oversikt over hvor det strømbrudd.  På grunn av stor pågang kan nedlastingen av informasjonen i kartet ta noe tid.  

Det er omfattende skader på strømnettet flere steder, og feilsøkingen fortsetter utover natten. Sikkerheten til montørene kommer i første rekke, og arbeid på strømnettet ute i terrenget når det er uvær og mørkt er svært risikabelt. Reparasjonsarbeid kan ikke gjøres dersom det ikke er forsvarlig av hensyn til sikkerheten, og det betyr at noen steder kan ikke feilrettingsarbeidet gjøres før det blir dagslys.  Det vil derfor ta tid før strømforsyningen er gjenopprettet, i verste fall vil noen kunder ikke få strømmen tilbake før over helgen.  Hvilke områder dette eventuelt gjelder er det for tidlig å si noe om på nåværende tidspunkt.  

Det er viktig å huske på å holde god avstand fra strømlinjer som har falt i bakken og trær som velter over strømlinjene. Berøring er livsfarlig! Meld fra til kundesenteret på telefon 38 60 72 72 dersom slik situasjoner oppdages.  

Status fredag 21.02.18 kl 16:30:

Ekstremværet “Knud” har forårsaket strømbrudd flere steder på Agder. 

Strømkartet på aenett.no viser oversikt over hvor det strømbrudd.   

På grunn av værforholdene vil det av hensyn til montørenes sikkerhet kunne ta tid før feilene er reparert og kundene får strømmen tilbake. Det har oppstått mange og omfattende strømbrudd flere steder på Agder, og det vil ta tid å få gjenopprettet strømforsyningen til alle kundene.  

Hold god avstand fra strømlinjer som har falt i bakken og trær som velter over strømlinjene. Berøring er livsfarlig! Meld fra til kundesenteret på telefon 38 60 72 72. 

Publisert 21.09.2018