Velkommen til Agder Energi Nett.

Strømmålere er ikke helsefarlige

Strålingen fra de nye strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik hjemme.

- Den samlede forskningen viser at stråling fra mobil- og radiosendere ikke er farlig for helsa så lenge nivåene er under de anbefalte grenseverdiene, også når vi tar hensyn til ny forskning som har kommet de senere årene. Dette er det rådende synet blant forskere i mange land i dag, og dette støttes av EUs ekspertkomité og av Verdens helseorganisasjon (WHO), sier Tone-Mette Sjømoen, fagdirektør avdeling strålebruk/Seksjon ikke-medisinsk strålebruk i Statens strålevern.

De anbefalte grenseverdiene for eksponering av elektromagnetisk stråling er utarbeidet av en arbeidsgruppe underlagt WHO. Det er disse grenseverdiene Statens strålevern anbefaler og som Agder Energi Nett og de øvrige norske nettselskaper forholder seg til.

- Målinger viser at nivåene vi utsettes for i Norge ligger langt under grenseverdiene – helt ned på promillenivå av grenseverdiene. Strålevernet synes det er synd at folk reserverer seg mot smarte strømmålere, fordi de tror det er farlig. Vi bestrider ikke at folk har de helseplagene de hevder, men når vi ser på forskningen er det vanskelig å slå fast at dette skyldes stråling fra ulike mobil- og radiosendere, sier Sjømoen.

Hun legger til at de aller fleste land i verden har samme grenseverdier som Norge.

- Der det er innført lavere grenseverdier er dette som regel en politisk beslutning og ikke basert på et faglig grunnlag, sier Sjømoen.

Aktuelle linker:

Mer informasjon om dette temaet er lagt ut på nettsiden til Statens strålevern http://www.nrpa.no/.../smarte-straummaalarar-gir-ikkje...

Du kan lese mer om Statens strålevern sitt syn på de smarte strømmålerne i Stråleverninfo 09/17 og der vises det også til mer litteratur om stråling, se http://www.nrpa.no/.../straaleverninfo-09-2017-smarte...

Se også Folkehelseinstituttets rapport 2012:3 "Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt – en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis" https://www.fhi.no/.../svake-hoyfrekvente-elektromagnetisk/ Du kan også se informasjon i brosjyren fra vår leverandør Kamstrup: https://www.aenett.no/.../information-on-radiation.pdf

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) har informasjon om stråling på sine nettsider https://www.nkom.no/.../elektromagnetisk.../om-str%C3%A5ling

Publisert 14.12.2017