Velkommen til Agder Energi Nett.

Strømmålere er ikke helsefarlige

Strålingen fra de nye strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik hjemme.

- Den samlede forskningen viser at stråling fra mobil- og radiosendere ikke er farlig for helsa så lenge nivåene er under de anbefalte grenseverdiene, også når vi tar hensyn til ny forskning som har kommet de senere årene. Dette er det rådende synet blant forskere i mange land i dag, og dette støttes av EUs ekspertkomité og av Verdens helseorganisasjon (WHO), sier Tone-Mette Sjømoen, fagdirektør avdeling strålebruk/Seksjon ikke-medisinsk strålebruk i Statens strålevern.

De anbefalte grenseverdiene for eksponering av elektromagnetisk stråling er utarbeidet av en arbeidsgruppe underlagt WHO. Det er disse grenseverdiene Statens strålevern anbefaler og som Agder Energi Nett og de øvrige norske nettselskaper forholder seg til.

- Målinger viser at nivåene vi utsettes for i Norge ligger langt under grenseverdiene – helt ned på promillenivå av grenseverdiene. Strålevernet synes det er synd at folk reserverer seg mot smarte strømmålere, fordi de tror det er farlig. Vi bestrider ikke at folk har de helseplagene de hevder, men når vi ser på forskningen er det vanskelig å slå fast at dette skyldes stråling fra ulike mobil- og radiosendere, sier Sjømoen.

Hun legger til at de aller fleste land i verden har samme grenseverdier som Norge.

- Der det er innført lavere grenseverdier er dette som regel en politisk beslutning og ikke basert på et faglig grunnlag, sier Sjømoen.

Aktuelle linker:

Mer informasjon om dette temaet er lagt ut på nettsiden til Statens strålevern http://www.nrpa.no/.../smarte-straummaalarar-gir-ikkje...

Du kan lese mer om Statens strålevern sitt syn på de smarte strømmålerne i Stråleverninfo 09/17 og der vises det også til mer litteratur om stråling, se http://www.nrpa.no/.../straaleverninfo-09-2017-smarte...

Se også Folkehelseinstituttets rapport 2012:3 "Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt – en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis" https://www.fhi.no/.../svake-hoyfrekvente-elektromagnetisk/ Du kan også se informasjon i brosjyren fra vår leverandør Kamstrup: https://www.aenett.no/.../information-on-radiation.pdf

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) har informasjon om stråling på sine nettsider https://www.nkom.no/.../elektromagnetisk.../om-str%C3%A5ling

Publisert 14.12.2017

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her