Velkommen til Agder Energi Nett.

Strømmålerkontrollør i eliteklasse

I dag er det rundt 10 personer totalt i Norge som kan utføre akkrediterte strømmålerkontroller. Thomas Klungland i Agder Energi Nett er en av dem.
Elitekontrollør: Thomas Klungland er en av svært få i Norge som kan utføre denne type målekontroll.

En akkreditert strømmålerkontroll innebærer å sjekke at måleren går riktig, verken for fort eller for sakte, i henhold til Statnetts krav til måling og målerens IEC-norm. Måling av energiutveksling i sentralnettet legges til grunn for det økonomiske oppgjøret inn sentralnettsordningen, det vil si overføringsanlegg som er direkte tilkoblet eller inngår i et tilknytningspunkt i sentralnettet. En IEC-norm er en internasjonal standard med et teknisk regelverk som flere land, blant annet i Europa, følger. 

Thomas Klungland, som er fagingeniør innen måling i Agder Ener Nett, har det siste året gjennomført opplæring for å kunne utføre akkrediterte kontroller for Statkraft Målelaboratorium CAL033. Dette er en offisiell anerkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitt oppgaver i samsvar med gitte krav. Nå har Thomas også bestått den avsluttende prøven. 

- I praksis betyr dette at jeg selv kan utføre akkrediterte strømmålerkontroller på Agder Energi Nett sine målere, blant annet der det er krav om dette, som i sentralnettsutvekslingen, sier han. 

Mer avansert målepunktskontroll
Målekontrollørens jobb er å kontrollere om Agder Energi Netts målere er nøyaktige og måler riktig. Viser for eksempel målerne fem prosent feilmargin i negativ retning, kan det betyr fem prosent feil i avregningen mot for eksempel kunde eller kraftprodusent. Kontroll av blant annet spenningsfall i målekretsene er også en del av oppgavene. 

Thomas sier denne type måling er en betydelig mer avansert kontroll enn Agder Energi Nett har gjennomført tidligere. 

- Vi vil nå kunne oppnå enda bedre kvalitet på de aller største målepunktene våre, legger han til. 

Trives med oppgaven
-
Jeg trives godt med denne oppgaven. Jeg får brynt meg både på elektroteorien samt det praktiske når jeg er ute og måler og kalibrerer målerne. Det er også viktig for selskapet at målerne er korrekt montert og fungerer som de skal. Dette for å unngå feil avregning og mye saksbehandling ved feilmålinger, sier Klungland. 


Elitekontrollør: Thomas Klungland en en av svært få i Norge som kan utføre denne type målerkontroll. 

Mye å bære på: Alt som står på trallen blir pakket ned i trillekoffertene til høyre. Alt dette må være med når Thomas skal utføre denne type målepunktskontroll. 

 

 

 

Publisert 06.01.2016

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her