Velkommen til Agder Energi Nett.

Strømmålerkontrollør i eliteklasse

I dag er det rundt 10 personer totalt i Norge som kan utføre akkrediterte strømmålerkontroller. Thomas Klungland i Agder Energi Nett er en av dem.
Elitekontrollør: Thomas Klungland er en av svært få i Norge som kan utføre denne type målekontroll.

En akkreditert strømmålerkontroll innebærer å sjekke at måleren går riktig, verken for fort eller for sakte, i henhold til Statnetts krav til måling og målerens IEC-norm. Måling av energiutveksling i sentralnettet legges til grunn for det økonomiske oppgjøret inn sentralnettsordningen, det vil si overføringsanlegg som er direkte tilkoblet eller inngår i et tilknytningspunkt i sentralnettet. En IEC-norm er en internasjonal standard med et teknisk regelverk som flere land, blant annet i Europa, følger. 

Thomas Klungland, som er fagingeniør innen måling i Agder Ener Nett, har det siste året gjennomført opplæring for å kunne utføre akkrediterte kontroller for Statkraft Målelaboratorium CAL033. Dette er en offisiell anerkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitt oppgaver i samsvar med gitte krav. Nå har Thomas også bestått den avsluttende prøven. 

- I praksis betyr dette at jeg selv kan utføre akkrediterte strømmålerkontroller på Agder Energi Nett sine målere, blant annet der det er krav om dette, som i sentralnettsutvekslingen, sier han. 

Mer avansert målepunktskontroll
Målekontrollørens jobb er å kontrollere om Agder Energi Netts målere er nøyaktige og måler riktig. Viser for eksempel målerne fem prosent feilmargin i negativ retning, kan det betyr fem prosent feil i avregningen mot for eksempel kunde eller kraftprodusent. Kontroll av blant annet spenningsfall i målekretsene er også en del av oppgavene. 

Thomas sier denne type måling er en betydelig mer avansert kontroll enn Agder Energi Nett har gjennomført tidligere. 

- Vi vil nå kunne oppnå enda bedre kvalitet på de aller største målepunktene våre, legger han til. 

Trives med oppgaven
-
Jeg trives godt med denne oppgaven. Jeg får brynt meg både på elektroteorien samt det praktiske når jeg er ute og måler og kalibrerer målerne. Det er også viktig for selskapet at målerne er korrekt montert og fungerer som de skal. Dette for å unngå feil avregning og mye saksbehandling ved feilmålinger, sier Klungland. 


Elitekontrollør: Thomas Klungland en en av svært få i Norge som kan utføre denne type målerkontroll. 

Mye å bære på: Alt som står på trallen blir pakket ned i trillekoffertene til høyre. Alt dette må være med når Thomas skal utføre denne type målepunktskontroll. 

 

 

 

Publisert 06.01.2016