Velkommen til Agder Energi Nett.

Strømnettet må brukes smartere

Ny nettleiemodell ble innført fra 1. juli 2022. Bakgrunnen er at elektrifiseringen av Norge krever at vi fremover må bruker strømnettet smartere enn det vi gjør i dag. Før vi bygger nye kraftlinjer må vi utnytte det eksisterende strømnettet bedre.

Målet for den nye nettleiemodellen er et felles ønske om økt nettutnyttelse av hensyn til miljø, og for å gi så lave nettkostnader som mulig for norske strømkunder. Den nye prismodellen skal også gjøre det mer lønnsomt for kundene å fordele strømforbruket ut over flere av døgnets timer.

Behov for mer kapasitet
− Strømnettet dimensjoneres for å kunne levere strøm i de timene av året med høyest forbruk. De siste årene har bruken av strøm samtidig økt betydelig. Denne utviklingen medfører behov for mer kapasitet i strømnettet. Vi kan enten bruke milliarder av kroner på å forsterke nettet, eller vi kan være smarte og flytte litt på noe av forbruket, sier Ole-Herman Cappelen, seksjonsleder nettkunde i Agder Energi Nett.

Innføring fra 1. juli
Innføringen av ny prismodell fra 1. juli innebærer at kunder med et årlig forbruk under 120.000 kWh får differensiert fastleddet i nettleien. Agder Energi Nett har som de andre store nettselskapene i Norge valgt en modell der fastleddet differensieres etter kundenes utnyttelse av strømnettet. Fastleddet blir nå erstattet med et kapasitetsledd som prises med utgangspunkt i gjennomsnittet av maks timesforbruk for tre ulike døgn i måneden. Disse toppene kan variere gjennom året, og dermed kunne gi kundene lavere kapasitetsledd når forbruket er mindre.

Små endringer for folk flest
− Den nye nettleiemodellen vil gjøre det mer lønnsomt å jevne ut strømforbruket, uten at dette skal gå ut over sikkerhet eller komfort i hjemmet. I tillegg vil den fordele kostnadene mer rettferdig. Analyser viser at vel 97 prosent av kundene vil havne i de fire nederste trinnene i modellen, som går fra 0 – 15 kW. De fleste kundene vil derfor ikke oppleve de store økonomiske endringene ved innføring av ny nettleiemodell sammenlignet med tidligere modell, sier Ole-Herman Cappelen.

Følg ditt forbruk på Min side

Logg deg inn på aenett.no/minside med MinID eller bankID, og få tilgang til både forbrukshistorikk og fakturaer.

På Min side kan du følge med på strømforbruket ditt fra time til time. Du får oversikt over forbruk pr. dag, uke, måned eller år. Oversikten pr. uke viser når på døgnet du har brukt mest strøm, og kan være et viktig hjelpemiddel til å jevne ut strømforbruket.

Ved innføring av ny nettleiemodell vil det være mer lønnsomt å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet. Økt samtidig forbruk gir store belastninger i strømnettet, og høye maksuttak av kapasitet vil derfor bli dyrere enn et lavere jevnt forbruk.

DSC_1453.jpg

SMÅ ENDRINGER: De fleste kundene vil ikke oppleve de store økonomiske endringene ved innføring av ny nettleiemodell sammenlignet med tidligere modell, sier Ole-Herman Cappelen, seksjonsleder Nettkunde i Agder Energi Nett.

Publisert 15.08.2022

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her