Velkommen til Agder Energi Nett.

Strømstøtte fra staten

Husholdninger får deler av strømutgiftene sine tilbakebetalt i form av en reduksjon i nettleien.

Regjeringen har siden desember 2021 gitt strømstøtte for å hjelpe strømkundene med de historisk høye strømprisene. Husholdninger får støtte til strømforbruk på opptil 5 000 kilowattimer per måned. 

Kunden får tilbakebetalt en prosentsats av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. Fra 1. juni 2023 dekker staten 90% over 70 øre per kilowattime. Ordningen gjelder ut 2024. 

Du trenger ikke søke om strømstøtte. Strømstøtten trekkes automatisk fra på din faktura for nettleie. 

Ingen strømstøtte for juli

Norge er delt opp i fem prisområder, og det er spotprisen i prisområdet målepunktet ditt tilhører som strømstøtten beregnes ut fra. Prisene hentes fra den nordiske kraftbørsen (Nord Pool). 

For første gang siden ordningen ble innført blir det ingen utbetaling av strømstøtte for juli måned. Årsaken er at gjennomsnittsprisen for spotprisen i juli er under 70 øre per kilowattime.

Støttesats for juli 2023:

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 36,79 øre/kWh 0 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 68,68 øre/kWh 0 øre/kWh
NO5 (Bergen) 37,21 øre/kWh 0 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 28,57 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva 22,31 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva* 22,31 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor refklektere dette (være lavere).

Ofte stilte spørsmål

Ønsker du mer informasjon om strømstøtte kan du også lese mer på nettsiden til Noregs vassdrags- og energidirektorat.

Publisert 03.08.2023

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har siden desember 2021 gitt midlertidig strømstøtte for å hjelpe husholdningskundene med de historisk høye strømprisene. Fra 1. juni 2023 dekker staten 90% over 70 øre per kilowattime. Strømstøtten trekkes automatisk fra på din faktura for nettleie. 

Norge er delt opp i fem prisområder, og det er spotprisen i prisområdet målepunktet ditt tilhører som strømstøtten beregnes ut fra. 

Fra 1. september endres beregningsgrunnlaget for strømstøtten. Den vil nå basere seg på spotprisen time for time i stedet for et månedssnitt.

Les mer om ordningen her

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her