Velkommen til Agder Energi Nett.

Styrker linjenettet langs nye E39

Et omfattende arbeid med ny E39 mellom Kristiansand og Ålgård i Rogaland er startet. Den nye E39-strekningen blir omlag 200 kilometer, med firefelts motorvei og fartsgrense på 110 km/t. Langs hele den nye veistrekningen legges det høyspentkabel i bakken. Det styrker nettforsyningen.

Thomas Skomedal er prosjektleder for Agder Energi Nett inn mot den første utbyggingen av E39-strekningen fra Kristiansand vest til Mandal øst. Han forteller om et stort og komplisert prosjekt med mange involverte parter.

− Strekningen fra Kristiansand vest til Mandal øst er jo ikke på mere enn 20 km, men betyr likevel mye jobb for nettselskapet. Flere steder krysser den nye traseen dagens høyspentlinjer, og her må vi finne midlertidige kabelløsninger mens arbeidet pågår. Det er også behov for en del arbeidsstrøm knyttet til tunell- og broanleggene. Etter hvert som prosjektet skrider frem legger vi kabel langs hele den nye traseen, forteller Skomedal.

Byggestart for strekningen var i oktober 2018, og strekningen skal være ferdig bygd i løpet av høsten 2022. Totalentreprisen på 4,7 milliarder kroner inneholder tre planfrie kryss, fem tuneller der den lengste er 4 km, og tre større broer. Den lengste broa er på 534 meter, og går over Trysfjorden.

− Ja, det er mye som skal være ferdig i løpet av de neste to årene, men det er et spennende og lærerikt prosjekt. Det er AF-Gruppen som er totalentreprenør på denne strekningen, og vi har et tett og godt samarbeid med dem. Med ny kabel i bakken og flere fjernstyrte brytere fra Kristiansand vest til Mandal øst vil det styrke strømforsyningen i områdene den går gjennom, forteller Skomedal. Når hele den nye E39-strekningen er ferdig, vil Agder Energi Nett ha lagt kabel fra Kristiansand til Rogaland.

Den lengste broa på nye E39 mellom Kristiansand og Mandal går over Trysfjorden, og blir 534 meter lang.

Publisert 08.01.2020