Velkommen til Agder Energi Nett.

Styrker linjenettet langs nye E39

Et omfattende arbeid med ny E39 mellom Kristiansand og Ålgård i Rogaland er startet. Den nye E39-strekningen blir omlag 200 kilometer, med firefelts motorvei og fartsgrense på 110 km/t. Langs hele den nye veistrekningen legges det høyspentkabel i bakken. Det styrker nettforsyningen.

Thomas Skomedal er prosjektleder for Agder Energi Nett inn mot den første utbyggingen av E39-strekningen fra Kristiansand vest til Mandal øst. Han forteller om et stort og komplisert prosjekt med mange involverte parter.

− Strekningen fra Kristiansand vest til Mandal øst er jo ikke på mere enn 20 km, men betyr likevel mye jobb for nettselskapet. Flere steder krysser den nye traseen dagens høyspentlinjer, og her må vi finne midlertidige kabelløsninger mens arbeidet pågår. Det er også behov for en del arbeidsstrøm knyttet til tunell- og broanleggene. Etter hvert som prosjektet skrider frem legger vi kabel langs hele den nye traseen, forteller Skomedal.

Byggestart for strekningen var i oktober 2018, og strekningen skal være ferdig bygd i løpet av høsten 2022. Totalentreprisen på 4,7 milliarder kroner inneholder tre planfrie kryss, fem tuneller der den lengste er 4 km, og tre større broer. Den lengste broa er på 534 meter, og går over Trysfjorden.

− Ja, det er mye som skal være ferdig i løpet av de neste to årene, men det er et spennende og lærerikt prosjekt. Det er AF-Gruppen som er totalentreprenør på denne strekningen, og vi har et tett og godt samarbeid med dem. Med ny kabel i bakken og flere fjernstyrte brytere fra Kristiansand vest til Mandal øst vil det styrke strømforsyningen i områdene den går gjennom, forteller Skomedal. Når hele den nye E39-strekningen er ferdig, vil Agder Energi Nett ha lagt kabel fra Kristiansand til Rogaland.

Den lengste broa på nye E39 mellom Kristiansand og Mandal går over Trysfjorden, og blir 534 meter lang.

Publisert 08.01.2020

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.