Velkommen til Agder Energi Nett.

Styrker strømforsyningen i Åseral

Agder Energi Nett er godt i gang med byggingen av Honna transformatorstasjon i Åseral. Stasjonen skal bidra til å forsterke trafokapasiteten mellom regionalnettet og sentralnettet i området.
Transport av transformatoren (en av komponentene til stasjonen) veier hele 440 tonn og krever utbedring av eksisterende vei.

- Vi har over lengre tid samarbeidet med Statnett om utviklingen av sentral- og regionalnettet i Vest-Agder. Dette resulterte i bl.a. i beslutning om å øke kapasiteten mellom sentralnettet og regionalnettet. Dette betyr igjen økt forsyningssikkerhet og mulighet for tilknytning av ny produksjon i området. Honna-prosjektet i Åseral er del av denne oppgraderingen, sier Torhild Fjermedal, seksjonsleder Nettutbygging i Agder Energi Nett.

Omfattende byggeprosjekt
Prosjektet er i full gang og mesteparten av grunnarbeidene på det 22 mål store arealet hvor transformatorstasjonen skal bygges er utført. Byggearbeider starter opp i første kvartal 2016. Planlagt idriftsettelse er høsten 2017. Til sammen rundt 10-12 større leverandører er/vil bli involvert i utbyggingen. Agder Energi Nett er byggherre for tiltakene som har en kostnadsramme på ca. en halv milliard kroner.

Transport av transformatoren (en av komponentene til stasjonen) veier hele 440 tonn og krever  utbedring av eksisterende vei.

Det er et stort og omfattende byggeprosjekt, som omfatter følgende tiltak:

  • Bygging  ny sentralnettstasjon med tilknytning til eksisterende sentralnett
  • Bygging av ny koblingsstasjon mot regionalnettet
  • Bygging av ny adkomstvei (3,2 km)
  • Bygging av ny regionalnettlinje mellom Skjerka og den nye stasjonen på Honna (19,5 km). Denne erstatter deler av dagens linje mellom Skjerka og Logna (denne delen av eksisterende linje vil bli revet).
  • Bygging av ny regionalnettlinje mot Smeland kraftstasjon (3 km).
Publisert 13.01.2016

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har siden desember 2021 gitt midlertidig strømstøtte for å hjelpe husholdningskundene med de historisk høye strømprisene. Fra 1. juni 2023 dekker staten 90% over 70 øre per kilowattime. Strømstøtten trekkes automatisk fra på din faktura for nettleie. 

Norge er delt opp i fem prisområder, og det er spotprisen i prisområdet målepunktet ditt tilhører som strømstøtten beregnes ut fra. 

Fra 1. september endres beregningsgrunnlaget for strømstøtten. Den vil nå basere seg på spotprisen time for time i stedet for et månedssnitt.

Les mer om ordningen her

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her