Velkommen til Agder Energi Nett.

Styrker strømforsyningen i Åseral

Agder Energi Nett er godt i gang med byggingen av Honna transformatorstasjon i Åseral. Stasjonen skal bidra til å forsterke trafokapasiteten mellom regionalnettet og sentralnettet i området.
Transport av transformatoren (en av komponentene til stasjonen) veier hele 440 tonn og krever utbedring av eksisterende vei.

- Vi har over lengre tid samarbeidet med Statnett om utviklingen av sentral- og regionalnettet i Vest-Agder. Dette resulterte i bl.a. i beslutning om å øke kapasiteten mellom sentralnettet og regionalnettet. Dette betyr igjen økt forsyningssikkerhet og mulighet for tilknytning av ny produksjon i området. Honna-prosjektet i Åseral er del av denne oppgraderingen, sier Torhild Fjermedal, seksjonsleder Nettutbygging i Agder Energi Nett.

Omfattende byggeprosjekt
Prosjektet er i full gang og mesteparten av grunnarbeidene på det 22 mål store arealet hvor transformatorstasjonen skal bygges er utført. Byggearbeider starter opp i første kvartal 2016. Planlagt idriftsettelse er høsten 2017. Til sammen rundt 10-12 større leverandører er/vil bli involvert i utbyggingen. Agder Energi Nett er byggherre for tiltakene som har en kostnadsramme på ca. en halv milliard kroner.

Transport av transformatoren (en av komponentene til stasjonen) veier hele 440 tonn og krever  utbedring av eksisterende vei.

Det er et stort og omfattende byggeprosjekt, som omfatter følgende tiltak:

  • Bygging  ny sentralnettstasjon med tilknytning til eksisterende sentralnett
  • Bygging av ny koblingsstasjon mot regionalnettet
  • Bygging av ny adkomstvei (3,2 km)
  • Bygging av ny regionalnettlinje mellom Skjerka og den nye stasjonen på Honna (19,5 km). Denne erstatter deler av dagens linje mellom Skjerka og Logna (denne delen av eksisterende linje vil bli revet).
  • Bygging av ny regionalnettlinje mot Smeland kraftstasjon (3 km).
Publisert 13.01.2016