Velkommen til Agder Energi Nett.

Styrker strømforsyningen til Arendals-regionen

Glitre Nett (tidligere Agder Energi Nett) justerer planene rundt strømforsyningen til Eyde energipark ved Arendal. Etablering av kraftigere 132 kV ledninger mellom Bøylestad og Eyde koblingsstasjoner, samt økning i transformatorkapasiteten i Arendal transformatorstasjon ligger nå inne i anbefalingen i tilleggsutredningen som er sendt NVE.

Glitre Nett søkte i desember 2021 om konsesjon for etablering av to nye 132 kV koblingsstasjoner, Bøylestad og Eyde, samt to nye 132 kV ledninger mellom disse stasjonene. Bakgrunnen var blant annet etableringen av Morrows batterifabrikk på Eyde energipark. På dette tidspunktet ble anleggsløsning det ble søkt om vurdert som tilstrekkelig for å forsyne de tilknytningsforespørslene Glitre Nett hadde mottatt. Det ble derfor den gang ikke vurdert som rasjonelt å bygge andre mer kostbare løsninger for å legge til rette for ytterligere forbruk i området.

Stor usikkerhet
− Etter at konsesjonssøknadene ble sendt til NVE for behandling, har Glitre Nett mottatt ytterligere forespørsler om tilknytning. En fellesnevner for mange av disse forespørslene er at det foreligger begrenset informasjon om effektbehov, hvilken type industri eller næring som skal etableres. Dette medfører at det er en stor usikkerhet i hvilke faktiske effektbehov som må legges til grunn dersom planene realiseres. Mange av disse tilknytningssakene gjelder også kraftforsyning til nye næringsområder som er under regulering i nye kommuneplaner, forteller Anne Tove Sløgedal Løvland, avdelingsleder regionalnett prosjekt i Glitre Nett.

I løpet av høringsperioden for konsesjonssøknaden, fikk NVE flere høringsinnspill der det ble uttrykt bekymring for om de omsøkte anleggene ikke ville være tilstrekkelig for å håndtere fremtidig forbruk i området. Med bakgrunn krav fra NVE, har Glitre Nett nå utarbeidet denne tilleggsutredningen hvor fremtidig effektbehov i området og alternative løsninger med større kapasitet er utredet.

Tre alternative løsninger
− Utredningen av fremtidig effektbehov viser at behovet kan bli betydelig, og i størrelsesorden tilsvare eksisterende effektforbruk i hele Agder fylke. Det er imidlertid stor usikkerhet i hvor stort effektbehovet faktisk vil bli. Dette avhenger i stor grad av hvilke nye næringsområder som blir realisert og hvor store de blir, samt hvilken type næringsvirksomhet som i fremtiden vil etablere seg i disse områdene, sier Anne Tove Sløgedal Løvland.

Glitre Nett har utredet tre alternative nettløsninger med større kapasitet for å dekke deler eller hele det mulige fremtidige effektbehovet i området. Forskjellen mellom alternativene er i hovedsak hvor mange og hvor kraftige ledninger som må bygges på strekningen mellom Bøylestad og Eyde energipark, samt hvor og hvor mye økt transformatorkapasitet som må etableres, avhengig av fremtidig forbruksvekst.

Øker kapasiteten
− Basert på en totalvurdering av alternativenes evne til å dekke mulig fremtidig forbruksutvikling, teknisk-økonomisk analyse, miljøforhold etc., anbefaler vi en løsning med etablering av kraftigere 132 kV ledninger mellom Bøylestad og Eyde koblingsstasjoner. I tillegg vil Statnett måtte øke transformatorkapasiteten i Arendal transformatorstasjon sammenlignet med dagens ytelse. Med dette alternativet vil både investeringskostnadene og miljøbelastningen holdes på et moderat nivå, sier Anne Tove Sløgedal Løvland. Hun legger til at dette alternativet trolig kan realiseres uten betydelig forsinkelse i forhold til konsesjonssøknaden som tidligere er sendt, og at dette alternativet vil legge til rette for en samfunnsrasjonell nettløsning på sikt dersom forbruksutviklingen i området skulle bli stor.

Se rapport for Tilleggsutredning Bøylestad - Eyde her

Publisert 04.05.2023

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her