Velkommen til Agder Energi Nett.

Styrker strømforsyningen til Merdø

Agder Energi Nett har lagt ny sjøkabel til Merdø, og fjerner samtidig det gamle luftnettet. Det forskjønner området og øker forsyningssikkerheten.

Utenfor Tromøy ved Arendal ligger øya Merdø. Her finner vi hytter og gammel bebyggelse som benyttes som sommerboliger. Øya kan blant annet by på museum, kafe og flotte badestrender, og er godt besøkt av gjennom hele sommerhalvåret av både lokalbefolkning og turister.

- Bakgrunnen for prosjektet var å skifte ut det siste 6kV nettet på Agder, sier Maria Storesund Brekke, prosjektingeniør i Agder Energi Nett.

Ved å legge sjøkabel og fjerne eksisterende luftnett økes forsyningssikkerheten til Merdø. Fjerning av luftnettet er også positivt i forhold til seilbåter med høyde som ellers kan komme i konflikt med linjene.

Den nye kabelen går ut fra Katten på Tromøya via Gjessøya til Merdø. På Gjessøya er det satt opp en ny nettstasjon for å forsterke nettet. Nettpartner er utførende entreprenør.

- Sjøkabelen ble lagt i januar. Vi fikk restriksjoner fra Raet nasjonalpark og Fylkesmannen om at kabelen måtte legges mellom oktober og mars på grunn flere rødlistede og sjeldne sjøfugler, samt ålegress i området. Arbeidene på Gjessøya startet i vår, og har gått relativt smertefritt. Prosjektet bidrar også til å forskjønne området, da flere master på Gjessøya og Lille Gjessøya demonteres, sier Maria.

FJERNES: Linjene er borte, og snart forsvinner også disse høyspentmastene på Gjessøya.

RULLER INN: Den gamle luftlinja tromles inn før mastene kan fjernes.

FULL RULLE: Simen Egenes og Vebjørn Høiland i Nettpartner har tromlet inn deler av den gamle luftlinja. I bakgrunnen skimtes Merdø.

STOLPEFALL: Gammel høyspentmast felles og faller i vannet. I bakgrunnen skimtes Merdø.

FORNØYD: Maria Storesund Brekke i Agder Energi Nett er prosjektleder og har tett og god dialog med Nettpartner.

 

Publisert 18.06.2021

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her