Velkommen til Agder Energi Nett.

Styrker strømforsyningen til ny batterifabrikk

Agder Energi Nett har startet arbeidet med utredning av to nye kraftledninger fra Bøylestad transformatorstasjon i Froland til Eyde Energipark i Arendal. Den nye batterifabrikken til Morrow Batteries skal stå klar i 2024, og vil ha et vesentlig større kraftbehov enn hva det er mulig å tilby gjennom dagens strømnett. Derfor skal linjenettet bygges ut og styrkes.

− Vi er i en tidlig fase av prosjektet, men det er en stram fremdriftsplan for å få alt på plass til den nye batterifabrikken skal starte opp. De nye kraftledningene krever at Agder Energi Nett søker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om en tillatelse – såkalt anleggskonsesjon, til å få bygge disse. Før en anleggskonsesjon kan tas til behandling av NVE, er det et krav om at konsekvensen av tiltaket skal utredes. Dette arbeidet er vi nå i gang med, sier Jan Erik Eldor, administrerende direktør i Agder Energi Nett.

Tre alternative trasévalg
− Agder Energi Nett har de siste ukene gjort en innledende vurdering av flere mulige trasekorridorer for forsyningen til batterifabrikken ved Eyde Energipark i Arendal. Tre ulike alternativer er nå kartfestet, og vi ønsker nå en dialog rundt disse tre alternativene før vi går videre til en mer inngående utredningsfase, forteller Jan Erik Eldor. To av trasealternativene går parallelt med eksisterende linjer, og ett går lengre øst for dagens trase i terreng som i dag ikke er berørt av ledninger. Tirsdag 25. mai kl. 18.00 vil det bli arrangert åpent digitalt informasjonsmøte der Agder Energi Nett informerer om planene for de nye linjene, og går gjennom de tre ulike alternativene.

Påmelding og mer informasjon om møtet finner du her

Økt elektrifisering
− Vi ser at økt elektrifisering av samfunnet, og som i dette tilfellet nye industrietableringer, øker utfordringene for dagens strømnett. Det betyr at Agder Energi Nett må tilrettelegge for denne utviklingen. Vi er allerede i gang med arbeidet med ny kystlinje fra Kristiansand og vestover i fylket, og gjennom byggingen av nye linjer til batterifabrikken i Arendal styrkes også strømforsyningen øst i fylket, sier Jan Erik Eldor.

Godt samspill
− Arendal kommune er godt i gang med tilrettelegging for Morrow Batteries, sier næringssjef Kåre Andersen. Kommunen arbeider med fem ulike reguleringsplaner, vi planlegger tomteopparbeidelse og kjølevannsleveransen, og vi legger til rette for alle de nye tilflytterne vi vet vil komme til regionen. Vi har gode og konstruktive møter med Agder Energi Nett, og er svært godt tilfreds med måten nettselskapet jobber med dette. Nærmere informasjon om kommunens arbeid finnes på www.eydeenergipark.no

Publisert 20.05.2021

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her