Velkommen til Agder Energi Nett.

Tester ut komposittstolper i strømnettet

Til nå har komposittstolper vært i bruk i noen få prosjekter i regionalnettet. Ett år etter at 14 stolper ble plassert som en testinstallasjon på en 22 kV linje i Lillesand, er erfaringene til Agder Energi Nett gode.
Driftsleder Terje Taraldsen (t.v) og prosjektleder Thomas Skomedal har så langt gode erfaringer med de nye stolpene i Lillesand.

− Når vi ønsker å teste ut komposittstolper også på lavere spenningsnivå, handler dette mye om HMS. Kreosotimpregnerte stolper er ikke bra for montørene og miljøet. Kreosotstolper kommer nok til å bli forbudt på sikt, men i dag finnes det ikke nye impregneringsmetoder som gir samme levetid, så derfor ønsker vi å ta i bruk nye innovative løsninger, sier Terje Taraldsen, driftsleder i Agder Energi Nett.

Stolpene i Lillesand er en pilotinstallasjon, og det er komposittprodusenten OPS Composite Solutions i Kristiansand som Agder Energi Nett samarbeidet med. De har bygd opp en betydelig virksomhet ved å produsere komposittprodukter til offshore- og landbasert industri.

Rimeligere totalkostnad
Selv om komposittstolpene i seg selv er dyrere enn kreosotimpregnerte trestolper, trenger ikke kompositt bli dyrere totalt sett.

− Hvis det er rett typografi i linjetraseen, kan spennlengder økes og antall stolper dermed reduseres. En linje med komposittstolper kan dessuten bli rimeligere enn trestolper i mange tilfeller, hvis en betrakter linjens totalkostnad inklusive levetidskostnadene. Vi slipper dessuten å iverksette tiltak for å håndtere kreosotavrenning på alle prosjektlagringsstedene, forteller Terje Taraldsen.

Overvåke linjenettet
En annen mulighet med bruk av komposittstolper, er at stolpene kan utrustes med ulike sensorer som måler forskjellige parametere, som temperatur, belastning og ikke minst mekaniske utslag.

− Ved å overvåke linjenettet på denne måten, kan vi følge med på både snø- og islast, noe som gir oss mulighet til å iverksette risikoreduserende tiltak. Skulle det velte et tre over linja vet vi nøyaktig hvor det har skjedd, sier Terje Taraldsen.

Lettere transport
Thomas Skomedal er prosjektleder i Agder Energi Nett, og ser også flere fordeler med bruk av komposittstolper.

− I vedlikeholdet av linjenettet ser vi stadig vekk at det er stolper som må byttes ut på steder det blir vanskelig å frakte inn tunge kreosotstolper via terrenget. Da blir løsningen helikoptertransport, men det er igjen dyrt. Med lette komposittstolper åpner det seg nye muligheter som er aktuelle å vurdere som alternativer fra prosjekt til prosjekt, sier Thomas Skomedal. Han legger til at Agder Energi Nett av miljøhensyn ikke ønsker å bruke kreosotstolper nære vann, brønner og vassdrag, og at også her vil komposittstolper være gode alternativer.

Komposittstolpene er utrustet med ulike sensorer som måle forskjellige parametere, som temperatur, belastning og ikke minst mekaniske utslag.

Publisert 03.02.2020