Velkommen til Agder Energi Nett.

Tester ut komposittstolper i strømnettet

Til nå har komposittstolper vært i bruk i noen få prosjekter i regionalnettet. Ett år etter at 14 stolper ble plassert som en testinstallasjon på en 22 kV linje i Lillesand, er erfaringene til Agder Energi Nett gode.
Driftsleder Terje Taraldsen (t.v) og prosjektleder Thomas Skomedal har så langt gode erfaringer med de nye stolpene i Lillesand.

− Når vi ønsker å teste ut komposittstolper også på lavere spenningsnivå, handler dette mye om HMS. Kreosotimpregnerte stolper er ikke bra for montørene og miljøet. Kreosotstolper kommer nok til å bli forbudt på sikt, men i dag finnes det ikke nye impregneringsmetoder som gir samme levetid, så derfor ønsker vi å ta i bruk nye innovative løsninger, sier Terje Taraldsen, driftsleder i Agder Energi Nett.

Stolpene i Lillesand er en pilotinstallasjon, og det er komposittprodusenten OPS Composite Solutions i Kristiansand som Agder Energi Nett samarbeidet med. De har bygd opp en betydelig virksomhet ved å produsere komposittprodukter til offshore- og landbasert industri.

Rimeligere totalkostnad
Selv om komposittstolpene i seg selv er dyrere enn kreosotimpregnerte trestolper, trenger ikke kompositt bli dyrere totalt sett.

− Hvis det er rett typografi i linjetraseen, kan spennlengder økes og antall stolper dermed reduseres. En linje med komposittstolper kan dessuten bli rimeligere enn trestolper i mange tilfeller, hvis en betrakter linjens totalkostnad inklusive levetidskostnadene. Vi slipper dessuten å iverksette tiltak for å håndtere kreosotavrenning på alle prosjektlagringsstedene, forteller Terje Taraldsen.

Overvåke linjenettet
En annen mulighet med bruk av komposittstolper, er at stolpene kan utrustes med ulike sensorer som måler forskjellige parametere, som temperatur, belastning og ikke minst mekaniske utslag.

− Ved å overvåke linjenettet på denne måten, kan vi følge med på både snø- og islast, noe som gir oss mulighet til å iverksette risikoreduserende tiltak. Skulle det velte et tre over linja vet vi nøyaktig hvor det har skjedd, sier Terje Taraldsen.

Lettere transport
Thomas Skomedal er prosjektleder i Agder Energi Nett, og ser også flere fordeler med bruk av komposittstolper.

− I vedlikeholdet av linjenettet ser vi stadig vekk at det er stolper som må byttes ut på steder det blir vanskelig å frakte inn tunge kreosotstolper via terrenget. Da blir løsningen helikoptertransport, men det er igjen dyrt. Med lette komposittstolper åpner det seg nye muligheter som er aktuelle å vurdere som alternativer fra prosjekt til prosjekt, sier Thomas Skomedal. Han legger til at Agder Energi Nett av miljøhensyn ikke ønsker å bruke kreosotstolper nære vann, brønner og vassdrag, og at også her vil komposittstolper være gode alternativer.

Komposittstolpene er utrustet med ulike sensorer som måle forskjellige parametere, som temperatur, belastning og ikke minst mekaniske utslag.

Publisert 03.02.2020

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her