Velkommen til Agder Energi Nett.

Tilstandskontroll av strømnettet

Agder Energi Nett har satt i gang et omfattende arbeid med befaring og tilstandskontroll av lavspentnettet på Agder. Rundt 55.000 lavspentmaster og kabelskap skal sjekkes for å sikre en rasjonell og sikker strømforsyning.

Befaringen av lavspentnettet vil pågå over hele Agder til utpå høsten.

Digitale verktøy
Agder Energi Nett har de senere årene hatt økt fokus på befaringer i lavspentnettet, og har tatt i bruk digitale verktøy for planlegging, navigering og rapportering. Det gjør at selskapet raskt etter befaringene kan sette iverk tiltak der dette er nødvendig. Dette er et viktig bidrag for å effektivisere tilstandskontrollen.

Råte og skader
Den viktigste årsaken til den omfattende tilstandskontrollen, er å få kartlagt mulig råte og skader på stolpene. Mange av stolpene står nær hus og bygninger, og Agder Energi Nett ønsker ikke at disse skal representere noen fare for folk som bor i nærheten eller montører som skal jobbe i stolpene.

Kartlegger risikotrær
Det er ikke bare stolper og kabelskap som montørene kontrollerer. For Agder Energi Nett er det viktig å ha et best mulig bilde av situasjonen ute i lavspentnettet, og derfor kartlegger også montørene trær som kan representere en risiko dersom det skulle bli mye snø.

Forberedt på besøk
Mange steder står lavspentstolpene langt inne i private hager, og også her vil det bli foretatt befaring. Det er montører fra selskapet NordiConsult som på vegne av Nettpartner utfører tilstandskontrollen for Agder Energi Nett. Montørene har med seg identifikasjon, og vil utføre befaringen fra kl. 08.00 til kl. 18.00 mandag til lørdag.

Publisert 28.06.2019