Velkommen til Agder Energi Nett.

Tilstandskontroll av strømnettet på Agder

Agder Energi Nett setter i midten av juni i gang et omfattende arbeid med befaring og tilstandskontroll av lavspentnettet på Agder. Rundt 17.000 lavspentmaster og kabelskap skal befares, og utføres for å sikre en rasjonell og sikker strømforsyning.
STOLPEKONTROLL: Den viktigste årsaken til den omfattende kartleggingen, er å få kartlagt mulig råte og skader på stolpene.

Befaringen av lavspentnettet vil pågå frem til oktober, og i år vil det skje i Arendal, Kristiansand, Lindesnes, Farsund, Vegårshei, Vennesla, Åseral og Lyngdal.

Digitale verktøy
Agder Energi Nett har de senere årene hatt økende fokus på befaringer i lavspentnettet, og har tatt i bruk digitale verktøy for planlegging, navigering og rapportering. Med dette verktøyet kan man raskt etter befaringene i felt initiere bestillinger av korrigerende tiltak der dette er nødvendig. Dette er et viktig bidrag for å effektivisere tilstandskontrollen.

Råte og skader
Den viktigste årsaken til den omfattende kartleggingen, er å få kartlagt mulig råte og skader på stolpene. Mange av stolpene står nær hus og bygninger, og Agder Energi Nett ønsker ikke at disse skal representere noen fare for folk som bor i nærheten eller montører som skal jobbe i stolpene.

Kontroll med rydding
Det er ikke bare stolper og kabelskap som montørene kontrollerer. For Agder Energi Nett er det viktig å ha et best mulig bilde av situasjonen ute i lavspentnettet, og derfor kartlegger også montørene trær som kan representere en risiko dersom det skulle bli mye snø.

Forberedt på besøk
Mange steder står lavspentstolpene langt inne i private hager, og også her vil det bli foretatt befaring. Det er montører fra selskapet Geokontroll som på vegne av Omexom utfører tilstandskontrollen for Agder Energi Nett. Montørene har med seg identifikasjon, og vil utføre befaringen fra kl. 08.00 til kl. 20.00 mandag til lørdag.

Publisert 10.06.2020