Velkommen til Agder Energi Nett.

Trefelling nær høyspentlinjene kan være livsfarlig

Våren er tid for hagearbeid, med rydding av både busker og trær. Går du med planer om å fjerne større trær som står nær strømnettet, er det god grunn til stoppe opp.

− Det er meget viktig at alle som utfører et arbeid i nærheten av høyspentlinjer er klar over at det kan medføre livsfare, sier Terje Taraldsen, driftsleder i Agder Energi Nett. Hittil i år er det allerede kommet inn flere meldinger om skade på nettselskapets linjer som følge av trefelling. Selv om det så langt heldigvis ikke har vært personskade, kan marginene være små.

− Dersom du ønsker å fjerne trær eller greiner som kan komme i kontakt med en høyspentlinje må dette alltid meldes til Agder Energi Nett. Vi vil være behjelpelig med arbeidet, slik at skade ikke oppstår på personer eller anlegg. Kostnader dekkes vanligvis av Agder Energi Nett, sier Terje Taraldsen.

Han legger til at graving i bakken også kan skape problemer dersom man ikke har oversikt over hvor strømkabler ligger.

− Enhver som skal utføre gravearbeid plikter å skaffe seg oversikt over eventuelle kabler som ligger i bakken i nærheten av der det skal graves. Det er utarbeidet egne retningslinjer for denne type arbeid, forteller Terje Taraldsen, som henviser til websidene til Agder Energi Nett for ytterligere informasjon.

Her kan du bestille hjelp til trefelling

Her kan du melde i fra om arbeid nær linjer og kabler

Publisert 01.04.2020

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her