Velkommen til Agder Energi Nett.

Trefelling nær høyspentlinjene kan være livsfarlig

Våren er tid for hagearbeid, med rydding av både busker og trær. Går du med planer om å fjerne større trær som står nær strømnettet, er det god grunn til stoppe opp.

− Det er meget viktig at alle som utfører et arbeid i nærheten av høyspentlinjer er klar over at det kan medføre livsfare, sier Terje Taraldsen, driftsleder i Agder Energi Nett. Hittil i år er det allerede kommet inn flere meldinger om skade på nettselskapets linjer som følge av trefelling. Selv om det så langt heldigvis ikke har vært personskade, kan marginene være små.

− Dersom du ønsker å fjerne trær eller greiner som kan komme i kontakt med en høyspentlinje må dette alltid meldes til Agder Energi Nett. Vi vil være behjelpelig med arbeidet, slik at skade ikke oppstår på personer eller anlegg. Kostnader dekkes vanligvis av Agder Energi Nett, sier Terje Taraldsen.

Han legger til at graving i bakken også kan skape problemer dersom man ikke har oversikt over hvor strømkabler ligger.

− Enhver som skal utføre gravearbeid plikter å skaffe seg oversikt over eventuelle kabler som ligger i bakken i nærheten av der det skal graves. Det er utarbeidet egne retningslinjer for denne type arbeid, forteller Terje Taraldsen, som henviser til websidene til Agder Energi Nett for ytterligere informasjon.

Her kan du bestille hjelp til trefelling

Her kan du melde i fra om arbeid nær linjer og kabler

Publisert 01.04.2020