Velkommen til Agder Energi Nett.

Uendret nettleie

Noen tror at prisen på nettleie har sammenheng med prisen på strøm. Det stemmer ikke. Visste du for eksempel at prisen på nettleien hos Agder Energi Nett fremdeles er som i 2020?

Pris på strøm påvirkes av kaldt  vær
I Norge har vi et fritt kraftmarked. Det betyr at kundene kan selv velge hvilken strømleverandør de vil kjøpe strøm fra. Prisen på strøm bestemmes av utviklingen på den nordiske strømbørsen Nord Pool. Tilbud og etterspørsel påvirker prisen.

- I vinter har det vært veldig kaldt. Totalt sett har det ført til veldig høyt strømforbruk/etterspørsel på Sørlandet. Det har nok vært en vesentlig årsak til prisstigningen vi har sett den siste tiden, sier Ole-Herman Cappelen, seksjonsleder Nettkunde i Agder Energi Nett.

Pris på nettleie bestemmes på forhånd
Det finnes bare ett nettselskap i hvert geografisk område. Kundene kan derfor ikke velge nettselskap, og betaler nettleie til sitt lokale nettselskap. På Sørlandet er det Agder Energi Nett som eier strømnettet og er det lokale nettselskapet.

Siden Agder Energi Nett er et monopolselskap så er det myndighetene som fastsetter rammen for den totale inntekten. Agder Energi Nett bestemmer selv nivået og fordelingen mellom fastbeløp, energiledd og eventuelt effektledd.

- Pris på nettleien fastsettes på forhånd og er som regel lik gjennom hele året. I 2021 har det ikke vært endringer på nettleien, den er lik som i 2020, sier Cappelen.

Nettleien brukes i hovedsak til utbygging og vedlikehold. I tillegg går en vesentlig del av nettleien til offentlige avgifter. Strømnettet må være dimensjonert for det tidspunktet i året som kundene bruker mest strøm.

- Det koster nesten det samme å drifte strømnettet om det fraktes mye eller lite strøm. En vesentlig del av nettleien er derfor plassert i et fastbeløp, sier Cappelen.

Hvordan kan du påvirke strømregningen din?
I tillegg til fastbeløpet så består nettleien også av et variabelt ledd som har pris øre/kWh. Akkurat som fastbeløpet på nettleien så er også prisen på energileddet fastsatt på forhånd.

-  Det er ingen sammenheng mellom pris på strøm og nettleie, men strømforbruket vil alltid påvirke den totale strømregningen, både for nettleie og strøm, sier Cappelen.  

Les mer om nettleien her

Publisert 09.03.2021

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her