Velkommen til Agder Energi Nett.

Utbetaling av strømstøtte

Har du ikke fått utbetalt strømstøtte fra staten? Da kan årsaken være at vi mangler ditt kontonummer.

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

De aller fleste strømkundene mottar samlet faktura for både nettleie og strøm fra sin strømleverandør. Da kommer strømstøtten som fratrekk på denne fakturaen.

Har du derimot ikke avtale med en strømleverandør som sender samlet faktura, også kalt gjennomfakturering, så vil strømstøtten komme som fratrekk på nettleiefakturaen som sendes direkte til deg fra Agder Energi Nett.

Kontroller ditt kontonummer på Min side
Dersom stønaden overstiger beløpet du skulle betalt i nettleie vil overskytende beløp utbetales direkte til din konto. Utbetaling skjer rundt forfallsdato.

Om du ikke har mottatt strømstøtte fra oss så kan årsaken være at vi mangler eller har feil kontonummer. Vi anbefaler at du logger inn på Min side. Velg «kontonummer» i menyen. Der kan du kontrollere og oppdatere ditt kontonummer. Etter oppdateringen så vil tilgodebeløp bli utbetalt rundt forfallsdato.

Om forfallsdato faller på en helligdag eller i en helg så vil utbetalingen bli sendt fra Agder Energi Nett første virkedag etterpå.

Slik beregnes strømstøtteordningen
Det er reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) som administrerer ordningen overfor nettselskapene, og som fastsetter satsene for hvor mye som skal gis i strømstøtte.

Når strømstøtten skal regnes ut tar man utgangspunkt i gjennomsnittsprisen for måneden i det aktuelle prisområdet, og ikke prisen den timen husholdningene faktisk bruker strømmen. Det betyr at det derfor vil være et avvik mellom den strømprisen kundene får på strømfakturaen, og den som legges til grunn for strømstøtten.

Les mer om beregningen av strømstøtteordningen på websidene til Reguleringsmyndigheten: Kompensasjonsordning for høye strømpriser - NVE

Les mer om strømstøtteordningen her

Publisert 23.08.2022

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her