Velkommen til Agder Energi Nett.

Utfordrende skogrydding for linjeprosjekt

På linjeprosjektet mellom Øye og Austadvika nærmer ryddeprosjektet seg slutten. Nå står snart mastereisningen for tur.
Arbeidet Agder Linjerydding gjør for Agder Energi Nett er snart i mål, og det er mannskapet godt fornøyd med.

På den 15,5 km lage strekningen mellom Øye i Kvinesdal til Austadvika i Flekkefjord er det nå hogd 1500m3 tømmer. Prosjektet begynte hoggingen i januar 2016 og er nå i sluttfasen. Nå gjenstår en kun en snau kilometer som er et stort granplantefelt.

- Det har vært et utfordrende prosjekt med tanke på det vanskelige terrenget linja skal gå i. Det er småkupert og linja skal strekke seg på tvers av dalretningene. Det er mye stein og ur i området, samtidig som det er mange bratte områder vi må hogge i, sier prosjektleder Anne Tove Sløgedal Løvland. 

Frem til nå har det vært gjennomført en del manuelt arbeid her. Hovedsakelig har arbeidet blitt utført av mannskap med motorsag, traktorer og vinsj. I tillegg er det fløyet ut tømmer med helikopter langs Raulivann i Flekkefjord, for å unngå avrenning til drikkevannet.

- Prosjektet har så langt foregått helt uten uhell, noe vi er veldig fornøyd med. Så det må sies at prosjektet har vært vellykket, sier Roald Klungland som er leder i Agder Linjerydding.

- Vi har møtt mange positive grunneiere, og med tanke på resten av prosjektgjennomføringen er dette et godt utgangspunkt, sier prosjektleder Anne Tove Sløgedal Løvland.

Mastereisingen begynner allerede til sommeren, og linjen skal spenningssettes høsten 2018.

Publisert 20.04.2017