Velkommen til Agder Energi Nett.

Utredning av småkrafttilknytning

Agder Energi Nett AS inviterer utbyggere av kraftverk i Sirdal kommune sør for Handeland, Kvinesdal kommune nord for Netland og Flekkefjord kommune nord for Flekkefjord sentrum til å delta i utredningsarbeid for å finne en nettløsning som muliggjør tilknytning av ny produksjon til distribusjonsnettet.

Utredningen er aktuell for utbyggere av kraftverk med ønsket tilknytningspunkt innenfor grense i kartet nederst i saken.

Utbyggere som ønsker å få utredet tilknytning av sitt kraftverk må melde seg på utredningen ved å sende signert utredningsavtale til Agder Energi Nett AS. I utredningsavtalen skal felter merket gult fylles ut av utbygger før den signeres.

Avtale om økonomisk forpliktelse ved utredning

Signert avtale sendes til:
Agder Energi Nett, Postboks 794 Stoa, 4809 Arendal

Påmeldingsfrist: 15. august 2015

Dersom det ikke er søkt nett-tilknytning for det aktuelle kraftverket forutsettes det at dette gjøres i forbindelse med inngåelse av utredningsavtalen. Skjema for forespørsel om tilknytning finner du her.

Når påmeldingsfristen er utløpt vil Agder Energi Nett signere alle utredningsavtalene og informere utbyggere om hvor mange MW som er avtalt utredet.

Utredningskostnadene er estimert til 10 000,- per MW installert effekt.

Nettselskapet har innenfor rammene av energiloven § 3-4 plikt til å knytte nye anlegg for produksjon av elektrisk energi til nettet innenfor sin områdekonsesjon.

Gjennom inngåelse av Utredningsavtalen bekrefter nettselskapet at innmatingskunden gjennom utredning vil bli tilbudt tilknytning for sitt kraftverk, tilsvarende den effekt som er angitt i utredningsavtalen, og et anleggsbidrag for en forholdsmessig del av kostnadene ved å forsterke radielt fellesanlegg samt et angitt tilknytningspunkt. I tillegg kommer anleggsbidrag for kostnader i forbindelse med vern og fjernstyring/overvåking.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Rolf Håkan Josefsen

 

Publisert 01.06.2015

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her