Velkommen til Agder Energi Nett.

Utsetter ny nettleiemodell

Styret i Agder Energi Nett har vedtatt å utsette innføringen av ny nettleiemodell fra 1. januar 2022. Beslutningen kommer som følge av at Regjeringen fjerner pålegget om å innføre ny nettleie.
− Agder Energi Nett har i høst jobbet med å få den nye nettleiemodellen på plass fra 1. januar 2022. Det er myndighetene selv som har pålagt nettselskapene å innføre en ny nettleiemodell for å jevne ut strømforbruket, og dermed holde nettleien lavest mulig for kundene. Når det nå skapes politisk usikkerhet i forhold til ny nettleiemodell bare to uker før den nye ordningen skulle innføres, er dette uheldig, sier Jan Erik Eldor, administrerende direktør i Agder Energi Nett. Han legger til at det er strømkundene som blir taperne når mange nettselskaper nå velger å utsette innføringen av den nye nettleiemodellen.
 
− Den nye nettleiemodellen har ikke betydning for nettselskapenes inntekter, de skal fortsatt bestemmes av myndighetene. Modellen vil kun påvirke fordelingen av nettkostnadene mellom ulike kundegrupper. En foreløpig oversikt fra nettselskapene i Norge viser at 50 - 80 prosent av kundene vil få uendret eller lavere nettleie med ny nettleiemodell, mens folk med høyt samtidig strømforbruk vil betale noe mer enn i dag, sier Jan Erik Eldor.
 
Innføring av ny nettleiemodell har vært utredet i snart 10 år og har vært gjennom tre høringsrunder i regi av NVE, med en rekke endringer underveis. Olje- og energidepartementet besluttet i sommer at den nye nettleien skal innføres fra 1. januar 2022.
 
– Når vi nå velger å utsette innføringen på grunn av politisk usikkerhet, betyr det at våre mer enn 200.000 kunder vil få ny informasjon om nye priser for nettleien i 2022, sier Jan Erik Eldor. Han legger til at nettselskapene også fått ansvar for å beregne og utbetale strømstøtten som regjeringen innførte for vel en uke siden. Den skal gjelde fra 1. desember, og være synlig på kundenes fakturaer som sendes ut i januar.
 
 
Publisert 20.12.2021

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her