Velkommen til Agder Energi Nett.

Uværet på Sørlandet

Agder Energi Nett er i beredskap for å håndtere strømbrudd som kan oppstå som følge av stormen som er meldt fredag 21. september.

Ifølge værmeldingene er områdene langs kysten mest utsatt, men også innover i landet vil det bli kraftig vind. Montørselskapene er klare til innsats for å rette feil som vil kunne oppstå, og kundesenteret og Nettsentralen er også oppbemannet. 

Dersom det oppstår strømbrudd kommer sikkerheten til montørene i første rekke. Feilrettingsarbeid ute i skogen er risikabelt i mørket når det er storm. Derfor kan det ta tid før kundene får strømmen tilbake. Feilrettingsarbeidet vil bli utført så snart det vurderes som forsvarlig. 

Kundene bør være forberedt på at det kan oppstå strømbrudd. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har tips til hvordan en kan forberede seg på strømbrudd på sine nettsider.

Dersom strømlinjer faller på bakken og trær velter over strømlinjene som følge av den sterke vinden, er det viktig å holde god avstand. Berøring er livsfarlig! Det er også farlig å være nær eller berøre vegetasjon som er i kontakt med strømlinjene. Meld fra om slike situasjoner til vår kundesentertelefon 38 60 72 72.

Når det oppstår strømbrudd sender Agder Energi Nett informasjon via SMS til kundene som har registrert mobilnummeret sitt hos selskapet. Mobilnummeret kan registreres på Min side på aenett.no, eller ved å ringe kundesenteret på 38 60 72 72.

Strømkartet på aenett.no oppdateres også fortløpende om strømbrudd.

Agder Energi Nett har kontakt med Fylkesmannens beredskapsledelse.

Publisert 21.09.2018