Velkommen til Agder Energi Nett.
Meld feil på 38607272.
Gå til Min side

Vær forsiktig ved feil på strømledninger!

Uværet Tor herjer på Vestlandet. Selv om det ikke berører oss på Agder i samme grad, så kan det ved mye vind oppstå feil på strømledningsnettet.

Vær oppmerksom på følgende:

  •  Ledninger som har falt ned må ikke berøres. Hold god avstand.
  • Trær og andre gjenstander som ligger over ledninger må ikke berøres og man må holde god avstand.
  • Berøring av ledninger og trær/gjenstander i berøring med ledninger kan være livsfarlig!
  • Kontakt Agder Energi Nett på feilmelding telefon 07272 hvis situasjoner som nevnt ovenfor blir observert.

Illustrasjonsfoto fra Lista.

Publisert 29.01.2016