Velkommen til Agder Energi Nett.

Vær forsiktig ved feil på strømledninger!

Uværet Tor herjer på Vestlandet. Selv om det ikke berører oss på Agder i samme grad, så kan det ved mye vind oppstå feil på strømledningsnettet.

Vær oppmerksom på følgende:

  •  Ledninger som har falt ned må ikke berøres. Hold god avstand.
  • Trær og andre gjenstander som ligger over ledninger må ikke berøres og man må holde god avstand.
  • Berøring av ledninger og trær/gjenstander i berøring med ledninger kan være livsfarlig!
  • Kontakt Agder Energi Nett på feilmelding telefon 07272 hvis situasjoner som nevnt ovenfor blir observert.

Illustrasjonsfoto fra Lista.

Publisert 29.01.2016