Velkommen til Agder Energi Nett.

Vi arbeider for å styrke strømnettet

Sørlandet har opplevd at kraftig snøvær har rammet strømnettet. Vi beklager ulempene et stort antall kunder har opplevd under til dels langvarige strømbrudd.

Under svært krevende arbeidsforhold har våre montører gjort en formidabel innsats for å rette utallige feil på strømnettet. Likevel er det mange kunder som har opplevd at de har ventet urimelig lenge på at strømmen skulle komme tilbake. Frustrasjonen kommer dels til uttrykk i avisene, på nettet og i sosiale medier. Vi leser alt, og tar til oss så vel kritikk som konstruktive innspill.

Må være forberedt
Agder Energi Nett erstatter stadig luftlinjer med nedgravde kabler, men har fortsatt et luftnett som i lengde tilsvarer avstanden fra Norge til Australia. Meteorologene forteller at vi må være forberedt på mer ekstremvær. Derfor kan vi med stor grad av sikkerhet si at snø og vind igjen vil føre til omfattende strømbrudd.

Nye verktøy
For å forberede og forbedre oss, skal vi gjøre en grundig evaluering av hvordan vi har håndtert denne store feilsituasjonen. Vi skal blant annet se på hvordan vi kan gjøre luftlinjene mindre sårbare. Nye digitale verktøy gjør det mulig å kartlegge utsatte linjestrekninger bedre, og vi skal vurdere andre måter å rydde skog på. Flere fjernstyrte brytere vil gjøre det enklere å foreta omkoblinger ved feil.

Vi skal også se på måten feilrettingen er organisert på, hvordan vi tar imot henvendelser fra kundene, og hvordan vi informerer publikum. 

Dialog
Der det er naturlig, vil tiltakene vi iverksetter bli utformet i dialog med ledende fagmiljøer i vår bransje, med grunneiere og lokale beredskapsmyndigheter, samt med Norges vassdrags- og energidirektorat.

Bedre leveringssikkerhet
Vi i Agder Energi arbeider kontinuerlig for å bli mer effektive og bedre på alle måter. Fremover vil vi bruke mer ressurser på å styrke leveringssikkerheten. Samtidig må alle våre kunder – i likhet med strømkunder i store deler av landet – være forberedt på nye strømbrudd. Vi på vår side skal gjøre vårt beste for at strømmen kommer fortest mulig tilbake.

Publisert 26.01.2018

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her