Velkommen til Agder Energi Nett.
Meld feil på 38607272.
Gå til Min side

Flytting

 

Jeg flytter inn
Når du flytter inn må du lese av målerstanden på strømmåleren, og rapportere den til oss, sammen med opplysninger om din kontaktinformasjon. Det inngås dermed en nettleieavtale mellom deg som nettkunde og Agder Energi Nett: Energi Norges anbefalte tilknytningsvilkår og nettleievilkår for næringskunder utarbeidet av Energi Norge.(Energibedriftenes Landsforening).

Husk at Agder Energi Nett ikke er en strømleverandør – du er selv ansvarlig for å skaffe deg en strømavtale med en strømleverandør etter at du har inngått nettleieavtale med oss.

Her kan du lese om hvordan du kan skaffe deg en strømleverandør.

Dersom du ikke velger deg en strømleverandør, vil du få leveringspliktig kraft, ”ventetariff”, fra Agder Energi Nett. Denne tariffen er dyrere enn andre krafttariffer, og vi anbefaler derfor at du velger deg en strømleverandør så snart som mulig.

Jeg flytter ut
Når du flytter ut må du lese av målerstanden og rapportere den til oss sammen med melding om opphør av nettleieavtalen. Du er ansvarlig for strømforbruket frem til vi har mottatt opphørsmelding.

Om din måler er fjernavlest trenger du ikke lese av målerstanden.

Vi melder fra til din strømleverandør om at du har sagt opp ditt abonnement.

Det er til stor hjelp for oss om du oppgir navn på innflytter, eventuelt hvem som er huseier.

Huseier
I de tilfeller hvor Agder Energi Nett ikke mottar ny bestilling av nettleieavtale etter at den gamle er sagt opp, og anlegget heller ikke blir frakoplet og brukes til uttak av elektrisk kraft, vil eier av eiendommen være bruker, og således ansvarlig avtalepart.