Velkommen til Agder Energi Nett.

Trefelling nær linja

Dersom du har observert et tre som ligger over høyspentlinje: ring oss på 38607272.

Høyspent

Alle høyspentmaster er merket med skilt som vist på bildet:

Dersom ønsker å fjerne trær eller greiner som kan komme i kontakt med en høyspentlinje må dette alltid meldes til Agder Energi Nett. Trefelling langs høyspentlinjer er svært farlig. Vi vil være behjelpelig med arbeidet, slik at skade ikke oppstår på personer eller anlegg. Kostnader dekkes vanligvis av Agder Energi Nett.

 

Lavspent

Agder Energi Nett bistår grunneiere med kvisting og felling av trær hvis det er akutt fare for at trærne kan skade lavspentnettet.

Dersom grunneier ønsker å felle trær som ikke står i akutt fare for å skade strømnettet kan kunden ta direkte kontakt med godkjent skogsentreprenør som utfører trefelling og fakturerer kunden i henhold til avtale. Minimum kostnad er kr. 1500,- inkl. mva. Trefellingen blir et anliggende mellom kunden og skogsentreprenøren.  Oversikt over våre skogsentreprenører som er tilknyttet Agder Energi Nett og som kan gi tilbud finner du her. Det er kun grunneier, eller en person med fullmakt fra grunneier, som kan bestille trefelling. Vedkommende må også være til stede ved trefellingen.

Før et tre skal felles kan det noen ganger være enklest å demontere luftledningen som går inn til huset. Arbeidet kan gjøres av alle godkjente el-installatører. Ta kontakt med en el-installatør for å få tilbud på demontering og montering av ledningen.

Ta gjerne kontakt med oss for eventuelle spørsmål på kundesenter.nett@ae.no eller telefon 38607272.