Velkommen til Agder Energi Nett.
  • Du er her:
  • Forside
  • / AMS-måleren
Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS)

Strømnettet i Norge moderniseres, og innføringen av AMS-målere har i den forbindelse  vært et viktig ledd i utviklingen av infrastrukturen. Ettersom AMS-målerne gir nettselskapene bedre oversikt over bruken av strømmnettet, vil behovet for fremtidige utbygginger av nettet reduseres. På sikt vil dette også kunne redusere nettleien. 

 

AMS-måleren gir nye muligheter for å styre strømforbruket, både for kundene og for hele kraftsystemet. For deg som kunde betyr det at du kan spare strøm og få en sikrere og mer fleksibel strømforsyning ved hjelp av den digitale teknologien. Nettselskapet vil også kunne raskere oppdage og rette feil i strømnettet som gjør strømforsyningen til våre kunder sikrere.

Enklere
Med AMS-måler installert, har du som kunde fått én mindre ting å tenke på. Måleren registrerer strømforbruket på timesbasis og sender informasjonen automatisk over til nettselskapet slik at du kan bruke tiden din på andre ting enn å lese av strømmen. Automatisk avlesning på timebasis vil danne grunnlaget for en mer korrekt faktura fordi fakturabeløpet baserer seg på hva strømmen faktisk kostet på det tidspunkt du brukte den. Helt enkelt får du en bedre og mer detaljert oversikt over strømforbruket ditt. Men ta det helt med ro, vi kan kun se hvor mye strøm du bruker, ikke hva du bruker den til.

Smartere
Ny teknologi gir nye muligheter. Med ny måler kan du, om du ønsker, ta i bruk tilleggstjenester som kan hjelpe deg med å effektivisere og redusere strømforbruket ditt. Du står selv fritt til å velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr. Målerne er utstyrt med en HAN-port (Home Area Network) – et grensesnitt som gir deg mulighet til å hente ut relevant og detaljert informasjon om eget forbruk på 10 sekunders nivå. 

Sikrere
Med bedre oversikt over strømforsyningen vil vi raskere kunne oppdage og gjenopprette feil i strømnettet. I tillegg til å få informasjon ved strømbrudd, vil AMS-målerne gjøre det lettere å påvise jordfeil eller oppdage problemer med spenningskvaliteten.

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Flytting
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
HAN-port

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget til og med mars 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For oktober 2022 til desember 2022 økes den til 90 %.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.

Du kan når som helst få stengt HAN-porten igjen. Da må benytte eget skjema for deaktivering HAN-port på Min side. Deaktiveringen skjer innen samme virkedag.