Velkommen til Agder Energi Nett.
  • Du er her:
  • Forside
  • / Smart strøm
Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS)

 

Det er myndighetene, ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

som har bestemt at alle landets strømkunder skal få installert AMS-målere.

Hittil har vi byttet ut nærmere 200.000 målere.

 

Strømnettet i Norge moderniseres, og innføringen av AMS-målere har i den forbindelse  vært et viktig ledd i utviklingen av infrastrukturen. Ettersom AMS-målerne gir nettselskapene bedre oversikt over bruken av strømmnettet, vil behovet for fremtidige utbygginger av nettet reduseres. På sikt vil dette også kunne redusere nettleien. 

Enklere
Med AMS-måler installert, har du som kunde fått én mindre ting å tenke på. Måleren registrerer strømforbruket på timesbasis og sender informasjonen automatisk over til nettselskapet slik at du kan bruke tiden din på andre ting enn å lese av strømmen. Automatisk avlesning på timebasis vil danne grunnlaget for en mer korrekt faktura fordi fakturabeløpet baserer seg på hva strømmen faktisk kostet på det tidspunkt du brukte den. Helt enkelt får du en bedre og mer detaljert oversikt over strømforbruket ditt. Men ta det helt med ro, vi kan kun se hvor mye strøm du bruker, ikke hva du bruker den til.

Smartere
Ny teknologi gir nye muligheter. Med ny måler kan du, om du ønsker, ta i bruk tilleggstjenester som kan hjelpe deg med å effektivisere og redusere strømforbruket ditt. Du står selv fritt til å velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr. Målerne er utstyrt med en HAN-port (Home Area Network) – et grensesnitt som gir deg mulighet til å hente ut relevant og detaljert informasjon om eget forbruk på 10 sekunders nivå. Les mer om ny teknologi og forbrukerfleksibilitet på nve.no

Sikrere
Med bedre oversikt over strømforsyningen vil vi raskere kunne oppdage og gjenopprette feil i strømnettet. I tillegg til å få informasjon ved strømbrudd, vil AMS-målerne gjøre det lettere å påvise jordfeil eller oppdage problemer med spenningskvaliteten.

Vanlige spørsmål om smart strøm:

Når smart strøm innføres forventer vi at det totale energi-forbruket går ned. Dette vil gi en miljøgevinst siden vi da kan importere mindre energi fra ikke-fornybare kilder. Smart strøm vil også kunne bidra til å minske behovet for utbygging av strømnettet. Dette vil gi redusert forbruk av stål, plast og andre byggematerialer som gir et betydelig CO²-fotavtrykk ved produksjon og transport.