Velkommen til Agder Energi Nett.
Meld feil på 38607272.
Gå til Min side
  • Du er her:
  • Forside
  • / Smart strøm
Hva er smart strøm

Fra 1. januar 2019 er nettselskapene pålagt å sørge for at landets over 2,6 millioner strømkunder ha fått montert nye, smarte strømmålere. Dette er den største moderniseringen av det norske strømnettet på over 100 år. Smart strøm er vår betegnelse på ny teknologi som innebærer digitalisering av strømmålingen. Det er Agder Energi Nett som skal bytte ut målerne hos selskapets 200 000 kunder på Agder.

Enklere måleravlesning
Måleren vil i løpet av få sekunder registrere hvor mye strøm som brukes. Fire ganger i døgnet samles registreringen opp og overføres via radiokommunikasjon til Agder Energi Nett. Du slipper å lese av ditt strømforbruk og melde i fra om det, fordi din nye strømmåler vil registrere det automatisk.

Sikrere
Med smart strømmåling, får vi bedre oversikt over strømforsyningen. Det blir også enklere for oss å oppdage feil i strømnettet, som for eksempel ved strømbrudd og jordfeil. Da klarer vi også å gjenopprette strømnettet raskere.

Smartere løsninger
På samme måte som smarttelefonene har åpnet for et mangfold av nyttige applikasjoner, vil smart strøm åpne for at andre leverandører kan tilby smarte løsninger i hjemmet ditt. Målerne er tilrettelagt for tilleggstjenester som kan hjelpe deg å styre og redusere strømforbruket ditt.

Les mer om ny teknologi og forbrukerfleksibilitet på nve.no

 

Vil du vite mer?
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjennom målings- og avregnings-forskriften vedtatt at innen 1. januar 2019 skal alle strømkundene i Norge ha tatt i bruk automatiske strømmålere, som del av det nye målesystemet for smart strøm.

Du kan lese mer om smarte strømmålere på nve.no

Vanlige spørsmål om smart strøm:

Når smart strøm innføres forventer vi at det totale energi-forbruket går ned. Dette vil gi en miljøgevinst siden vi da kan importere mindre energi fra ikke-fornybare kilder. Smart strøm vil også kunne bidra til å minske behovet for utbygging av strømnettet. Dette vil gi redusert forbruk av stål, plast og andre byggematerialer som gir et betydelig CO²-fotavtrykk ved produksjon og transport.