Velkommen til Agder Energi Nett.

DLE - Det lokale eltilsyn

Nettselskaper er med hjemmel i tilsynslover pålagt å føre tilsyn innenfor sine forsyningsområder. Det lokale eltilsyn i Agder Energi Nett er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. Retningslinjer for arbeidet er gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB).

Generelt om Det Lokale Eltilsyn (DLE)
• er en del av nettselskapet 
• er faglig underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB) 
• fører tilsyn med alle elektriske lavspenningsinstallasjoner som er tilknyttet nettselskapets forsyningsanlegg 
• fører tilsyn med omsetningen av elektrisk utstyr innenfor nettselskapets forsyningsområde 
• utfører sitt tilsyn etter instrukser fra DSB og er pålagt å rapportere til DSB om planlagte tilsynsaktiviteter og resultater

DLE er pålagt å samarbeide med og koordinere sitt tilsyn med andre HMS-etater, f.eks Arbeidstilsynet og Brannvesenet.

Det Lokale Eltilsyn i Agder Energi Netts område
DLE har som mål å redusere antall skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm hos kunder tilkoplet fordelingsnettet.

• Vi gir råd om bruk og vedlikehold av elektrisk anlegg og utstyr og informerer om årsaker til brann og ulykker forårsaket av elektrisk strøm 
• Vi foretar stikkprøvekontroller av elektriske anlegg og utstyr i private boliger 
• Vi kontrollerer at virksomheter som omsetter elektrisk utstyr, gjør dette i henhold til lover og forskrifter, og at det utstyr som tilbys, har et akseptabelt sikkerhetsnivå (markedskontroll) 
• Vi kontrollerer at installatører som monterer anlegg, har nødvendig kompetanse og rutiner for å utføre dette på en trygg måte 
• Vi informerer alle typer virksomheter om nødvendigheten av å ta elsikkerhet med i sine interne kontrollrutiner. Dermed bedres sikkerheten for de ansatte, og faren for materielle skader reduseres 
• Vi kontrollerer og følger opp alle institusjoner og virksomheter som benytter elektromedisinsk utstyr i sitt daglige virke. Dermed bedres sikkerheten både for pasienter og pleiepersonell 
• Vi bistår politiet ved brann- og ulykkesetterforskning 
• Vi informerer skoleungdom om elsikkerhet 
• Årlig gjennomføres rundt 10 000 tilsynskontroller på elektriske anlegg, de fleste i privatboliger.

Kontaktinformasjon:
Magne Håland
dle@glitrenett.no
Telefon 38 60 77 29

 

Last ned:

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her