Velkommen til Agder Energi Nett.

Hva kan jeg gjøre selv?

• Tilkopling/skifting av topolete støpsler til og med 25A (ampere), med og uten jording.
• Tilkopling/skifting av topolete skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16A (ampere), med og uten jording. 
• Tilkopling og reparasjon av bordlamper, lampetter og lignende med bevegelige ledninger. 
• Tilkopling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok e.l., og som ikke betraktes som en del av fast installasjon. 
• Montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og støpsel. 
• Skifting av deksel for brytere, stikkontakter og koplingsbokser.

I dag kan du få kjøpt mye elektrisk installasjonsmateriell som brytere, stikkontakter, støpsler, ledninger m.m. i ulike butikker. Mange monterer dette hjemme, selv om mye av arbeidet er ulovlig å utføre av andre enn faglærte. Slikt montasjearbeid kan føre til fare for liv og eiendom.

Alt annet elektrisk installasjons- og reparasjonsarbeid enn det som er nevnt i listen over skal derfor utføres av fagfollk