Velkommen til Agder Energi Nett.

Elektromagnetiske felt

Magnetfeltets styrke avhenger av hvor mye strøm som går i ledningene – ikke spenningen i ledningene. Feltet kan være større om dagen enn om natten, fordi vi bruker mest strøm på dagtid. Magnetfelt kan måles eller beregnes på grunnlag av strømstyrke og avstand. Magnetfeltet avtar raskt når avstanden til kilden øker.

Vår elektriske hverdag
Elektromagnetiske felt dreier seg ikke bare om ledninger slik vi ser dem, i byer, boligstrøk og i naturen. De er en del av vår elektriske hjemmehverdag. Alle apparater vi omgir oss med, for eksempel barbermaskiner, lysrør, driller, hårtørrere, panelovner og komfyr, har magnetfelt rundt seg. Magnetfeltet vil variere sterkt fra apparat til apparat og styrken avhenger av strømmen  i, og din avstand til apparatet. Men felles for dem alle er at de ved normal bruk ikke representerer noen helserisiko.

Elektromagnetiske felt og helse
Ingen vet sikkert om det er sammenheng mellom elektromagnetiske felt og sykdom. Til tross for forskning gjennom mange år er forskerne fortsatt i tvil om magnetfelt kan føre til sykdom, i første rekke kreft.

Elektromagnetiske felt og høyspenningsanlegg
Landets nettselskap får ofte spørsmål om det å bo, arbeide eller oppholde seg under eller nær en kraftledning kan være skadelig. Det magnetiske feltet rundt kraftledninger er langt svakere enn de felt man kan komme i kontakt med i dagliglivet, ved bruk av ulike elektriske apparater i hjemmet. Magnetfeltet er størst midt under ledningen og midt i spennet mellom to master, der ledningen normalt henger lavest.

Ved bygging av nye anlegg eller ombygging av eksisterende, opplever Agder Energi Nett at beboerne nær anleggene er opptatt av elektromagnetiske felt. Mange er bekymret for mulige helseskadelige virkninger. Ut fra dagens kunnskap er det ikke grunnlag for å flytte eller kable eksisterende kraftledninger på grunn av magnetfelt. Dette har myndighetene slått fast. Men ved planlegging av nye kraftledninger heter det at man bør ”søke å unngå nærføring til boliger, barnehager, skoler m.v.” hvis tiltakene har små kostnader og ellers ikke medfører andre ulemper av betydning.

Beregning av elektromagnetiske felt
Agder Energi Nett svarer på spørsmål om feltnivå ved bygninger eller områder med langvarig opphold nær selskapets nettanlegg. Normalt utføres en beregning av magnetfelt ut i nettanleggets forventede gjennomsnittlige strømbelastning i løpet av året. Agder Energi Nett henviser til Statens strålevern for vurdering av beregningsresultatene.

For mer detaljert informasjon se Statens strålevern

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.