Velkommen til Agder Energi Nett.

Helikopterbefaring

Helikopterbefaring er en del av Agder Energi Netts vedlikeholdsplan.

Agder Energi Nett er pålagt av myndighetene å inspisere alle høyspentlinjene minst en gang hvert år. Inspeksjonene gjennomføres både ved at mannskaper går langs linjenettet og fra helikopter. Bruk av helikopter er mer effektivt, raskere og prismessig rimeligere enn å sjekke til fots. Grunnlaget for inspeksjonene er for å innhente verdifull informasjon om linjenettet, som for eksempel oppgraderingsbehov eller potensielle farlige forhold.

Tidspunkt for befaring
Normalt gjennomføres befaringen fra mai til juli hvert år. Helikopterbefaring er blant annet avhengig av værforholdene. Derfor blir det vanskelig å oppgi nøyaktige tidspunkter på flygninger lang tid i forveien.

Les mer om helikopterbefaring for sommeren 2020 her