Velkommen til Agder Energi Nett.
Meld feil på 38607272.
Gå til Min side

Helikopterbefaring

Helikopterbefaring er en del av Agder Energi Netts vedlikeholdsplan.

Agder Energi Nett er pålagt av myndighetene å inspisere alle høyspentlinjene minst en gang hvert år. Inspeksjonene gjennomføres både ved at mannskaper går langs linjenettet og fra helikopter. Bruk av helikopter er mer effektivt, raskere og prismessig rimeligere enn å sjekke til fots. Grunnlaget for inspeksjonene er for å innhente verdifull informasjon om linjenettet, som for eksempel oppgraderingsbehov eller potensielle farlige forhold.

I henhold til HMS og Luftfartstilsynets anbefalinger er det tatt i bruk større helikoptre med kraftigere motor enn de har vært tidligere. Dette er for å verne om sikkerheten til de som flyr, med tanke på bedre oppdrift når de flyr lavt. Flyvningene foregår i lav høyde over høyspentlinjene og vil kunne medføre noe ekstra støy en kort periode.

Tidspunkt for befaring
Normalt gjennomføres befaringen fra mai til juli hvert år. Helikopterbefaring er blant annet avhengig av værforholdene. Derfor blir det vanskelig å oppgi nøyaktige tidspunkter på flygninger lang tid i forveien.