Velkommen til Agder Energi Nett.

Hva gjør jeg hvis strømmen går?

Dersom strømmen har gått hos deg og du ikke finner noen registrerte feil i kartet så kan årsaken være i ditt anlegg.

Helt strømløs
Hvis naboer også mangler strøm er det en feil på nettet. Ring oss på tlf 38 60 72 72.

Om strømmen går bare hos deg:

 • Kontroller at hovedsikringer eller jordfeilbryter ( se nedenfor) er intakte. Har du automatsikringer skal bryteren vende opp eller proppen være trykket inn. Har du skrusikringer/patronsikringer, så skift disse. Det er ofte vanskelig å se om det er brudd i disse.
 • Kontroller at inntakssikringer er intakte. Inntakssikringer er vanligvis plassert der kabel eller luftledning kommer inn i huset.
 • Hvis noe av dette har slått ut, er det en intern feil i din installasjon, og du må kontakte installatør.
 • Hvis eget anlegg er i orden er det mye som tyder på at feilen er i strømnettet. Kontakt feilmeldingen på 38 60 72 72 og montør blir sendt ut for å sjekke feil/utbedre feilen *

Redusert spenning/dimmet belysning
Hvis du opplever at du har ”halv spenning”, det vil si at det så vidt gløder noen steder og at deler av huset ikke har strøm:

 • Kontroller inntakssikringer og hovedsikringer hvis du har et trefaseanlegg (3 hovedsikringer)
 • Har du standard anlegg (to hovedsikringer) er feilen ute i nettet. Kontakt oss på telefon 38 60 72 72.

Jordfeil
Hvis jordfeilbryteren slår ut er det en intern feil i din installasjon. Dette har ikke Agder Energi Nett ansvar for å utbedre. Les mer om jordfeil her. Før du starter feilsøking, forsøk å koble inn jordfeilbryteren. Dersom dette ikke fungerer, bruk følgende prosedyre:

 1. Ta ut alle kurssikringer
 2. Kontroller at hovedsikringer er OK
 3. Aktiver jordfeilbryteren
 4. Sett inn kurssikringene (en kurs av gangen)
 5. Når sikringen for den kurs det er feil på blir satt inn, vil jordfeilbryteren slå seg ut
 6. Ta ut sikringene på kursen med feil før jordfeilbryteren aktiveres
 7. Videre feilsøking er dermed begrenset til en kurs, ta eventuelt kontakt med installatør

Feilmeldingstelefon 38 60 72 72
Melding om feil rettes til Feilmeldingen på telefon 38 60 72 72. Det hjelper oss om du kan opplyse ditt kundenummer.

Agder Energi Nett overvåker og fjernstyrer strømnettet på Agder fra selskapets Nettsentral. Feil i lavspentnettet som ikke berører hele nettområdet, men bare enkelte kunder, vil ikke automatisk bli fanget opp av systemet. Agder Energi Nett er derfor avhengig av tilbakemeldinger fra kundene om feil i strømforsyningen slik at feil kan bli rettet.

Et par gode tips
Print ut "Om strømmen går" og heng den i sikringsskapet. Da har du alltid oversikten over hva du skal gjøre dersom strømmen skulle gå. Det kan også være lurt å ha en liten lommelykt liggende i sikringsskapet

*) Ta kontakt med oss dersom du mener at feilen ikke er i eget anlegg. Vi vil da sende ut montør som kan feilsøke og eventuelt utbedre feilen. Vi gjør oppmerksom på at kunden faktureres for montørkostnader dersom det viser seg at feilen likevel var i kundens eget anlegg.

Ifølge eltilsynsloven er kunden ansvarlig for kontroll av eget anlegg, og for at anlegget er i forskriftsmessig stand . Kunden kan kontakte elektriker/installatør for egen regning ved behov for hjelp til å avdekke om feilen er i eget anlegg, men er feilen i strømnettet vil det da ta lengre tid før feilen er utbedret.

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her