Velkommen til Agder Energi Nett.

Kompensasjon ved strømbrudd

Har du opplevd strømbrudd? Da kan du ha krav på kompensasjon.

Alle privatkunder og fritidsboliger har krav på kompensasjon for strømbrudd over 12 timer. Kompensasjonen gis selv om  avbruddet ikke har medført skader eller tap. Fra 1. januar 2021 utbetales kompensasjonen automatisk, uten at kunden trenger å søke.

Privatkunder får 500 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 40 kroner per time.

Fritidsboliger får 125 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 10 kroner per time.

Kompensasjonen gis som fratrekk på en av de påfølgende fakturaene etter strømbruddet. Dette vil vises i fakturaspesifikasjonen som en egen linje.

Tidsfristen for utbetaling er i henhold til forskriften satt til 12 uker etter hendelsen. 

Begrensninger
Det er begrensninger i hvor stort kompensasjonsbeløp som kan utbetales pr år. Samlet årlig utbetaling kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Forventet innbetalt nettleie regnes som forventet årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldende sats for energileddet i tillegg til fastleddet.

Kompensasjonsordningen gjelder ikke for:

  • Bedriftskunder.
  • Kunder som selv har koblet fra strømmen (eks tatt hovedsikringen).
  • Kunden som selv har påført skade på anlegget som har ført til avbrudd
  • Kunder som hindrer nettselskapet i å rette feil.
  • Kunder som ikke har AMS måler eller har AMS-måler uten kommunikasjonsenhet, og heller ikke har varslet nettselskapet om avbruddet. I slike tilfeller kan ikke nettselskapet vite at kunden er uten strøm dersom feilen er avgrenset til et lite område innenfor lavspentnettet.

Reglene om kompensasjon er regulert i Kontrollforskriften kapittel 9A
Du kan også lese mer på nettsiden til Norges vassdrags- og energidirektorat.

Søknad om kompensasjon for strømbrudd med dato før 1. januar 2021 sendes via skjema på Min side.

 

 

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her