Velkommen til Agder Energi Nett.

Kompensasjon ved strømbrudd

Har du opplevd strømbrudd? Da kan du ha krav på kompensasjon.

Alle privatkunder og fritidsboliger har krav på kompensasjon for strømbrudd over 12 timer. Kompensasjonen gis selv om  avbruddet ikke har medført skader eller tap. Fra 1. januar 2021 utbetales kompensasjonen automatisk, uten at kunden trenger å søke.

Privatkunder får 500 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 40 kroner per time.

Fritidsboliger får 125 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 10 kroner per time.

Kompensasjonen gis som fratrekk på en av de påfølgende fakturaene etter strømbruddet. Dette vil vises i fakturaspesifikasjonen som en egen linje.

Begrensninger
Det er begrensninger i hvor stort kompensasjonsbeløp som kan utbetales pr år. Samlet årlig utbetaling kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Forventet innbetalt nettleie regnes som forventet årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldende sats for energileddet i tillegg til fastleddet.

Kompensasjonsordningen gjelder ikke for:

  • Bedriftskunder.
  • Kunder som selv har koblet fra strømmen (eks tatt hovedsikringen).
  • Kunden som selv har påført skade på anlegget som har ført til avbrudd
  • Kunder som hindrer nettselskapet i å rette feil.
  • Kunder som ikke har AMS måler eller har AMS-måler uten kommunikasjonsenhet, og heller ikke har varslet nettselskapet om avbruddet. I slike tilfeller kan ikke nettselskapet vite at kunden er uten strøm dersom feilen er avgrenset til et lite område innenfor lavspentnettet.

Reglene om kompensasjon er regulert i Kontrollforskriften kapittel 9A

Søknad om kompensasjon for strømbrudd med dato før 1. januar 2021 sendes via skjema på Min side.