Velkommen til Agder Energi Nett.

Ledelsen i Agder Energi Nett

Jan Erik Eldor
Administrerende direktør

Torhild P. Fjermedal
Seksjonsleder Nettutbygging

Jon Eilif Trohjell
Seksjonsleder Operativ drift
Seksjonsleder Drift og vedlikehold (kst.)

Ole-Herman Aas Cappelen
Seksjonsleder Nettkunde

Linda Jenssen
Seksjonsleder Nettstrategi og Analyse

Sara Krogstadholm
Seksjonsleder Virksomhetsstyring

Jon Larsen-Frivoll
Seksjonsleder Innkjøp og IKT

Magne Håland
Avdelingsleder DLE (Det Lokale Eltilsyn)