Velkommen til Agder Energi Nett.

Skogrydding

Vi øker ryddingen rundt kraftlinjene, slik at vi står rustet mot et klima i endring.

Agder Energi Nett rydder hele året vegetasjon langs luftledninger og tilhørende anlegg for at trær og busker ikke skal vokse for nær kraftledningene. Arbeidet gjøres i de såkalte ryddebeltene langs strømlinjenettet hvor Agder Energi Nett har rettigheter til å rydde skog. Dette utføres i tråd med forskrifter utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

Klimaet har de siste årene blitt mer krevende, og uvær treffer oss stadig oftere enn før. Agder Energi Netts ansvar er å redusere konsekvensene når strømbrudd skjer. Det er svært sjeldent at avbrudd i strømforsyningen skyldes skog som står i ryddebeltet. Vi har de siste vintrene hatt store snøfall som har ført til at tre utenfor ryddebeltet har bøyd seg inn i ryddebeltet og kommet i kontakt med høyspentlinjene og forårsaket strømbrudd. Rydding av trær utenfor ryddebeltet må gjøres i samarbeide med de som eier skogen. Vi har derfor et omfattende samarbeid med skognæringen for å finne løsninger som hindrer større feilsituasjoner slik at forsyningssikkerheten til kundene økes. 

Agder Energi Nett har økt satsingen på skogtiltak utenfor ryddebeltet betydelig. I de nærmeste årene vil vi bruke opp mot 50 millioner kroner årlig på skogrydding. Vi vil også samarbeide tett med skogeiere for å få hogd mere skog langs linjene i forbindelse med ordinær skogdrift. 

Les også: Trefelling nær linja

Tips og råd
Unngå beplantning nær linjer og anlegg. Når du planlegger eller planter nytt i hagen din, må du ta hensyn til kraftledninger som krysser over.

* Det beste er om du holder sonen under linjer eller nær våre anlegg fri for busker, trær og hekker. 
* Områdene rundt kabelskap, nettstasjoner og stolper må også holdes ryddig slik at nødvendig adgang ikke hindres. 
* Ønsker du planter og trær som med tiden vil vokse seg store, så sørg for at disse settes på en del av tomten der de ikke vil vokse slik at de kommer i konflikt med strømnettet.

 Vi gjør oppmerksom på at nettselskapenes standard tilknytningsvilkår og standard nettleieavtale gir netteier nødvendig adgang til eiendommene for vedlikehold av luftledninger. Her kan du lese mer om vilkårene.

 

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.